Vanaf 1 augustus: samen verder!

Met ingang van 1 augustus 2021 zijn de NVS-NVL en de VvSL formeel gefuseerd en gaan we samen verder als één nieuwe vereniging voor begeleiders in het onderwijs.

 

Met de steun van onze leden is de weg vrijgemaakt voor een krachtige en toekomstbestendige organisatie. Een vereniging die een leidende rol vervult in loopbaanontwikkeling en begeleiding in het onderwijs en een herkenbaar aanspreekpunt is voor leden en stakeholders.

Bij een nieuwe organisatie horen een nieuwe naam en huisstijl. De naam maken we op 1 september bekend via een nieuwsbrief en persbericht. De nieuwe website zal op die datum gedeeltelijk in de lucht zijn en wordt in fases verder opgebouwd. Andere communicatiemiddelen zijn eveneens in ontwikkeling.

Voor nu wensen we jullie een mooie zomer toe. We spreken elkaar weer in september!