Fusie NVS-NVL en VvSL vindt plaats op 1 augustus

De NVS-NVL en de Vereniging voor Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) gaan samen verder als één gezamenlijke vereniging voor (loopbaan)begeleiders van jongeren in het onderwijs. Hoewel de fusie aanvankelijk gepland stond op 1 juli a.s., is de uiteindelijke fusiedatum 1 augustus geworden.

De NVS-NVL werkt al enkele jaren en in toenemende mate samen met de VvSL, vooral waar het gaat om landelijke ontwikkelingen rondom Loopbaanontwikkeling en -Begeleiding (LOB). De beide verenigingen zien voor zichzelf een leidende rol als het gaat om LOB in het hedendaagse en toekomstige onderwijs. Die ambitie vraagt om één krachtige, toekomstbestendige vereniging. De leden, het onderwijsveld en andere stakeholders zijn gebaat bij een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor LOB. Het bundelen van krachten stelt de verenigingen bovendien in staat een betere kwaliteit van dienstverlening te bieden aan de leden. 

Het afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd met leden en besturen van beide verenigingen, met als heldere conclusie: 'Er is meer dat ons bindt dan ons scheidt'. De leden van beide verenigingen delen met hun stemmen deze visie. Minette van den Bemd, voorzitter van de VvSL, geeft aan: ‘We zijn verheugd met de steun van onze leden. Dat is voor ons een stimulans om de fusie verder vorm te geven.’ Ook directeur van de NVS-NVL, Tessa Leonhard, blikt vooruit op de toekomst: ‘We kijken ernaar uit om samen nóg meer te bereiken voor LOB op scholen en alle LOB’ers in Nederland.’

Per 1 augustus gaan de verenigingen samen verder als één vereniging onder een nieuwe naam, die dan ook bekend wordt gemaakt. De fusiedatum is verplaatst van 1 juli naar 1 augustus omdat voor de juridische stappen iets meer tijd moest worden genomen. Het bleek niet haalbaar om op 1 juli alles afgerond te hebben; op 1 augustus lukt dat wel. Na een eerdere stemming in maart hebben de leden van beide verenigingen op 24 juni nogmaals gestemd vóór de fusie. 

Voor vragen over bovenstaand bericht kun je contact opnemen met:Minette van den Bemd, voorzitter VvSL (minette.van.den.bemd@vvsl.nl) of Tessa Leonhard, directeur NVS-NVL (T.Leonhard@nvs-nvl.nl

Ga hier naar de veelgestelde vragen rondom de fusie