FAQ: Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo

Vanaf 1 augustus 2020 mogen leerlingen die zijn geslaagd voor hun eindexamen vmbo-gl of -tl met een extra vak, naar de havo doorstromen. Havisten mogen zonder voorwaarden doorstromen naar het vwo. Dit is ook van toepassing op de leerlingen die een diploma hebben behaald in het schooljaar 2019-2020.

 

Hieronder vind je de veelgestelde vragen met betrekking tot het doorstroomrecht die bij de NVS-NVL binnen zijn gekomen. Lees ook het besluit van de regering. Hieronder is het doorstroomrecht schematisch weergegeven.

 doorstroomrecht

 Bron: VO Raad

1. Vraag:
Geeft een diploma vmbo tl/gl recht op doorstroom naar de havo?
Antwoord:
Wanneer een leerling een extra vak heeft dan heeft de leerling een wettelijk doorstroomrecht.

2. Vraag:
Moet de school een extra vak eisen wanneer een vmbo-leerling wil doorstromen naar de havo?
Antwoord:
Nee dat hoeft niet.

3. Vraag:
Mag een school nog aanvullende eisen stellen wanneer een leerling een extra vak heeft?
Antwoord:
Nee dat mag niet.

4. Vraag:
Wanneer een vmbo-leerling geen extra vak heeft moet de havo-school de leerling dan weigeren?
Antwoord:
Nee, er is geen verplichting tot weigering. Wanneer de leerling geen extra vak heeft, kan de havo-school op basis van het eigen toelatingsbeleid besluiten om de leerling toe te laten.

5. Vraag:
Wanneer een vmbo-leerling geen extra vak heeft, mag de school dan wel eisen stellen? Bijvoorbeeld een adviesronde langs docenten, cijfereis
Antwoord:
Ja dat mag, maar dat hoeft niet.

6. Vraag:
Hoe zit het met de doorstroom van havo naar vwo?
Antwoord:
Met een havo-diploma voldoet de leerling aan het doorstroomrecht, er mogen geen aanvullende eisen gesteld worden.

7. Vraag:
Met de invoering van deze wet is duidelijk dat een leerling met een extra vak vanaf dit jaar mag doorstromen van de mavo naar de havo. Echter, mag een school wel voorwaarden stellen aan de aansluiting van profielen?
Antwoord:
Nee dat mag niet. Wanneer de vmbo-leerling een extra vak heeft dan voldoet de leerling aan de doorstroomeis voor de havo. Voor de doorstroom van havo naar vwo gelden geen aanvullende eisen. Goede LOB-begeleiding is hierin wel noodzakelijk. In het besluit van de regering wordt terecht gewezen op het belang dat scholen binnen het LOB-beleid aandacht bieden voor het doorstroomrecht.

8. Vraag:
Voldoet een leerling met een havo-diploma zonder 2e moderne vreemde taal in het profiel ook aan het doorstroomrecht?
Antwoord:
Dat klopt.

9. Vraag:
Voldoet een leerling met een havo-diploma zonder wiskunde in het profiel ook aan het doorstroomrecht?
Antwoord:
Dat klopt.

10. Vraag:
In artikelen 10 Inrichtingsbesluit WVO en artikel 9a Inrichtingsbesluit WVO BES is opgenomen welke vakken als extra vak kunnen worden gekozen. Het gaat om bijvoorbeeld Economie, Frans, Maatschappijkunde en Beeldende vorming. Wanneer een leerling deze vakken niet heeft, voldoet de leerling dus niet aan het doorstroomrecht?
Antwoord:
Dit zijn voorbeelden van schoolexamenvakken en centraal examenvakken die in het besluit worden genoemd. De leerling heeft een breed palet aan mogelijke vakken die als extra vak kunnen worden gekozen. Het extra vak kan geen beroepsgericht vak zijn of een schooleigen programma of programmaonderdeel van de school.

11. Vraag: 
Afgelopen schooljaar zijn de examens in verband met Corona afgelast. Voldoen leerlingen dan wel aan het doorstroomrecht?
Antwoord:
Wanneer de vmbo-leerling een diploma heeft behaald met een extra vak dan voldoet deze leerling aan het doorstroomrecht. De gediplomeerde havist voldoet aan het doorstroomrecht. Ondanks dat de examens zijn afgelast hebben de leerlingen een volwaardig diploma behaald.

12. Vraag:
Hoe staat de NVS-NVL tegenover het doorstroomrecht?
Antwoord:
De NVS-NVL is een voorstander van het doorstroomrecht, zodat ook ‘laatbloeiers’ de kans krijgen een diploma op een hoger niveau te behalen. Samen met de VvSL heeft de NVS-NVL advies gegeven aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gereageerd op het wetsvoorstel waarbij wij o.a. hebben gewezen op het belang dat profielen aansluiten, het belang van LOB (in de onderbouw), het hiaat bij wiskunde en dat een extra vak geen garantie is voor een succesvolle doorstroom naar een optimale toekomst.

13. Vraag:
Hoe zit het met de regeling dat een leerling voorafgaand aan het centraal examen moet aangeven of hij/zij examen doet in de gemengde leerweg of in de theoretische leerweg. Stel een leerling heeft een GL-pakket (al onze leerlingen hebben zeven vakken in het examenjaar), maar denkt het niet te halen en maakt van zijn pakket een TL- pakket. Dan heeft de leerling dus 6 vakken + een beroepsgericht programmavak. Maar hij wil toch naar de havo. Mag de havo-school hem dan dus weigeren, omdat zijn 7e vak een beroepsgericht programma is geworden? 
Antwoord:
De optie is nog steeds mogelijk dat de directeur na het eindexamen het GL diploma omzet naar een TL diploma. Het is alleen wel zo dat feitelijk een doorstroomrecht dan niet geldt, als de leerling inderdaad 6 havo-vakken en een beroepsgericht programma heeft gevolgd.

 

Heb jij ook een vraag over de Wet gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo?
Neem dan contact op met Sandra Mors.