Wat kunnen we in Europa van elkaar leren met betrekking tot gender typering in communicatie, socialisatie, onderwijspraktijkvoorbeelden en wat kunnen wij als professionals bijdragen aan gelijke kansen in studie- en beroepsmogelijkheden. Loopbaanexpert en beleidsmedewerker LOB Sandra Mors schrijft in dit artikel over het driedaagse internationale congres georganiseerd door het Frans Nationaal Agentschap Erasmus+ dat eind mei 2021 in verband met het Coronavirus online plaats vond.

Lees meer...

Begeleiders in het onderwijs en leerplichtambtenaren (LPA) spraken op 20 mei tijdens, een door de NVS-NVL en Ingrado georganiseerde, online bijeenkomst over de samenwerking tussen de scholen en leerplicht.

Lees meer...

In de afgelopen weken is er, na het besluit van het Kabinet dat de vo-scholen vanaf 7 juni weer open moeten zijn, veel onrust ontstaan. Daarbij liepen zoals vaker de laatste tijd de meningen ver uiteen, leraren en begeleider die blij waren dat alle leerlingen weer naar school kunnen komen maar ook personeelsleden, ouders en leerlingen die zich grote zorgen maken over hun gezondheid. Voor het weekend schreef de FvOv (waarbij de NVS-NVL is aangesloten) samen met de AOb, CNV Onderwijs, FNV en LIA een brief naar de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd waarin partijen aangeven dat volledige en verplichte opening van het vo op de manier die het Kabinet stelt niet strookt met het OMT-advies en daarom niet veilig is.

Lees meer...

Keuzes maken is niet altijd makkelijk, met name als het om de grotere keuzes in het leven gaat. Zazie van der Leeuw en Nicolien Scheerman, beide Coach Studiekeuzetrajecten aan de UvA - HvA, zien vaak scholieren en studenten die zijn vastgelopen in hun studiekeuzeproces en een grote mate van keuzestress ervaren. Hoe kun je als begeleider met deze keuzestress omgaan? Zazie en Nicolien vertellen erover in dit blog vanuit hun praktijkervaring als studiekeuzecoaches.

Lees meer...

Op woensdag 14 april vond de lancering van de Staat van het Onderwijs 2021 plaats. Niet verrassend was de boodschap dat corona de bestaande problemen in het onderwijs vergroot. Grote zorg is er met name over de laaggeletterdheid onder jongeren, de toenemende kansenongelijkheid en de opgelopen leerachterstanden. 

Lees meer...

De komende jaren worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. In dit artikel lees je de stand van zaken en lees je de uitkomsten van een onderzoek onder onze leden over LOB en de Nieuwe Leerweg.

Lees meer...

Afgelopen maart heeft demissionair minister van Engelshoven een wetsvoorstel ingediend dat decentrale loting weer kan worden toegevoegd als selectiemethode bij alle associate degree-opleidingen en alle bacheloropleidingen met een numerus fixus.

Lees meer...

De NVS-NVL en de Vereniging voor Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) gaan per 1 juli verder als één gezamenlijke vereniging. Op donderdag 25 maart stemden de leden van beide verenigingen voor de fusie. Met dit besluit is de weg vrijgemaakt voor een krachtige en toekomstbestendige vereniging.

Lees meer...