Leerlingondersteuning (passend onderwijs bieden)

Onder leerlingondersteuning verstaan wij leren leren, of passend onderwijs bieden. Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Met deze wet hebben scholen een zorgplicht gekregen; zij zijn ervoor verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het idee achter Passend Onderwijs is dat zoveel mogelijk leerlingen een plek moeten hebben in het reguliere onderwijs bij hen in de buurt. Critici zien Passend Onderwijs vooral als bezuinigingsmaatregel.

De wet Passend Onderwijs heeft een enorme impact op het onderwijs. Niet in de laatste plaats is het werk voor docenten en begeleiders erdoor veranderd. Docenten geven les aan meer heterogene groepen waar nu leerlingen inzitten met een speciale ondersteuningsbehoefte. Daar vraagt om andere en/of aanvullende competenties. De zorgcoördinator vervult als ‘verbindingsofficier’ tussen de verschillende partijen binnen de school, het samenwerkingsverband en jeugdhulp een sleutelrol, maar wordt hier nog te weinig in gekend.

De NVS-NVL staat in de basis achter het concept van Passend Onderwijs: inclusief onderwijs dat maatwerk biedt voor elke leerling (van ‘wat heeft het kind?’ naar ‘wat heeft het kind nodig?’), maar er moet nog veel veranderen om er een succes van te maken. De NVS-NVL wil daar aan bijdragen, onder meer  door een professionaliseringsaanbod te ontwikkelen en onze invloed in te zetten om druk uit te oefenen op de overheid. De ondersteuning van leerlingen moet en kan beter. Positionering en waardering van de zorgcoördinator als spil is daarbij de eerste prioriteit.