Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Sinds januari 2019 is de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. De Meldcode geldt ook voor het onderwijs. Elke school heeft de wettelijke plicht om een meldcode te hebben en de medewerkers in staat te stellen ermee te werken. De implementatie van de verbeterde Meldcode is een belangrijk onderdeel van het actieprogramma van het kabinet: ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Afwegingskader

De NVS-NVL is vanuit de projectgroep onderwijs nauw betrokken bij de vernieuwing van het afwegingskader en bij de implementatie hiervan. Het afwegingskader bij de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is hier te downloaden voor iedereen die er mee werkt of die er interesse in heeft.

Veilig: gratis magazine over de Meldcode

Samen met Augeo Foundation is de NVS-NVL initiator van het magazine Veilig, dat in april 2019 kosteloos is verstuurd naar alle Nederlandse po- en vo-scholen en naar alle mbo’s. Zorgcoördinatoren en leerlingondersteuners die lid zijn van de NVS-NVL hebben het magazine bovendien bij ons vakblad Bij de Les gekregen. Veilig staat vol informatie over het gebruik van de Meldcode, ervaringsverhalen, tips over onder meer signaleren en mogelijke antwoorden op dilemma’s waartegen je kunt aanlopen wanneer het gaat om dit precaire onderwerp. Het magazine is gemaakt in samenwerking met het NJi en de Beweging tegen Kindermishandeling.

Het magazine Veilig is gratis te lezen op www.veiligmetdemeldcode.nl

Trainingsmodules over de Meldcode

In onze Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling leer je alle ins en outs van de Meldcode, het afwegingskader, de werkwijze van Veilig Thuis, welke wettelijke eisen er voor scholen zijn en de rol van de zorgcoördinator (vertrouwenspersoon, intern begeleider, mentor, etc.) daarin. De Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling duurt 2,5 tot 3 uur en is geschikt voor alle personeelsleden in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

In de Verdiepingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan we uit van de voorkennis die je hebt over de Meldcode, eventueel in de Trainingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Behandeld worden signalering, het opstellen van een protocol, de ondersteuning van leerkrachten en de schoolleiding en er wordt geoefend met gesprekken met ouders, collega’s en de schoolleiding rondom het onderwerp Meldcode. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur.

Interview: het ontwikkelen van het afwegingskader

Martenjan Poortinga zit namens de NVS-NVL de projectgroep van het afwegingskader voor het onderwijs voor. Lees hier ons interview over het ontwikkelen van het afwegingskader en het belang ervan. Dit artikel staat ook gepubliceerd in de Bij de Les van September 2018.

Vragen over de Meldcode of over onze trainingen?

Vraag het onze experts. Neem contact met ons op, dan koppelen wij je aan de juiste expert. Mail naar bureau@nvs-nvl.nl of bel naar 030-7609760.