Elzeline Bergisch: aanspreekpunt leerlingondersteuning

simone rutten passend onderwijs zorgcoördinator

Elzeline Bergisch is als beleidsmedewerker leerlingondersteuning uw aanspreekpunt binnen de NVS-NVL als het gaat om al uw vragen en opmerkingen over de zorgcoördinator en uw functioneren binnen het passend onderwijs en leerlingondersteuning. Mail haar op e.bergisch@nvs-nvl.nl

Werkzaam bij:  Samenwerkingsverband Sterk VO

Functie: Begeleider Passend Onderwijs

Expertise: Zorgcoördinatoren spelen zo’n essentiële rol binnen de school, dat deze personen veel meer aandacht (en lof) moeten krijgen. Kortom: ik zet mij in voor de versterking van hun positionering. Daarnaast is binnen passend onderwijs de rol van mentoren groter geworden, zij doen een deel van de leerlingbegeleiding zelf. Ook hebben sommige scholen persoonlijk begeleiders aangesteld voor de begeleiding van leerlingen met ondersteuningsbehoeften. Ik houd van verbinden, ik zie leerlingbegeleiding breed: samenwerking tussen de diverse functionarissen met betrekking tot leerlingbegeleiding in de scholen is voor mij een speerpunt.

Over het belang van haar expertise: Mijn doel is om de NVS-NVL samen met mijn collega’s op een krachtige, positieve manier neer te zetten. Uiteraard ga ik geregeld contact zoeken met zorgcoördinatoren, om de betrokkenheid te versterken. Daarnaast blijft het positioneren van de zorgcoördinator en andere leerlingondersteuners en kennis ontwikkelen en delen hele belangrijke speerpunten. De dag van de zorgcoördinator is vorig jaar niet door gegaan, mijn doel is dit jaar dit congres weer op de kaart te zetten.

Achtergrond: Na de PABO heb ik de SPH gedaan, ik begeef me graag op het snijvlak van onderwijs en ondersteuning. Van 1999-2007 heb ik als docent, leerlingbegeleider, mentor, zorgcoördinator en later als teamleider gewerkt op TOV: een onderwijstraject voor uitgevallen scholieren. Ik heb hier heel veel geleerd door te doen en nauw samen te werken met mijn collega’s. Waarbij de leerling en zijn onderwijs- en ondersteuningsbehoefte centraal stonden.

In 2007 maakte ik de switch naar de Ambulante Dienst van de cluster 4-school in Utrecht, waar ik als ambulant begeleider in het VO en MBO opkwam voor de leerlingen die wat extra’s nodig hadden, maar wel regulier onderwijs konden volgen en afronden. In deze jaren heb ik veel scholing gehad over gedragsproblemen en handelingsgericht werken.

Toen de wet op Passend Onderwijs werd ingevoerd, heeft het Samenwerkingsverband Sterk VO gekozen voor het expertisemodel: om de opgebouwde expertise te behouden voor de scholen is er een team Passend Onderwijs opgericht, waarin ik als Begeleider Passend Onderwijs verbonden ben (geweest) aan diverse scholen. Het doel is om Passend Onderwijs blijvend handen en voeten te geven binnen de scholen. Hierbij werk ik nauw samen met de directies en zorgcoördinatoren op de scholen. Hierdoor heb ik goed zicht op de uitdagingen waar zij tegenaan lopen.

Deze zomer heb ik de Master Leren & Innoveren met goed gevolg afgesloten. Wat ik daar geleerd heb kan ik inzetten om de NVS-NVL te versterken.