Word ambassadeur!

Ambassadeurs zijn onze ogen en oren in het veld. Het zijn betrokken leden die de vereniging een warm hart toe dragen en helpen om onze functie als vereniging zo goed mogelijk uit te voeren. Ze fungeren als brug tussen de verenigingsorganisatie en de beroepspraktijk.

Klankbordgroep

In de eerste plaats vormen de ambassadeurs een klankbordgroep voor de beleidsmedewerkers. Beleidsmedewerkers toetsen ideeën en initiatieven bij de groep ambassadeurs en halen ideeën en kennis bij hen op. Daarnaast werken de ambassadeurs actief mee aan het verspreiden van informatie over de vereniging, bijvoorbeeld door in hun kring of samenwerkingsverband op de NVS-NVL te attenderen en door berichten te verspreiden via hun eigen online en offline netwerk.

Ambassadeurs kunnen hun skills bovendien inzetten voor projecten en activiteiten waarbij de NVS-NVL betrokken is. Regelmatig worden we als vereniging benaderd om deel te nemen aan overleggen of mee te werken aan projecten. Soms initieert de NVS-NVL zelfs een project (bijvoorbeeld de organisatie van het LOB-congres en de Dag van de Zorgcoördinator). De beleidsmedewerker kan ambassadeurs vragen om hier namens de vereniging aan deel te nemen, tegen vergoeding.

Om goed zicht te houden op de ontwikkelingen binnen de vereniging en de ontwikkelingen in de praktijk wordt er een paar keer een ambassadeursbijeenkomst gehouden met een inhoudelijke agenda (waar ambassadeurs zelf aan mogen bijdragen). Daarin is ook ruimte voor informele ontmoeting.

Wat wordt er van een ambassadeur verwacht?

In de eerste plaats: betrokkenheid, meedenken, kennis delen, informatie verspreiden en soms een hand uitsteken. Je bent ambassadeur van de NVS-NVL, presenteert je als zodanig en kunt over de vereniging vertellen in je netwerk. Ook geef je gevraagd en ongevraagd advies over wat je signaleert in jouw praktijk en netwerk.

Wat kunnen de ambassadeurs verwachten?

Ambassadeurs hebben één beleidsmedewerker als vast aanspreekpunt, zij worden uitgenodigd voor bijeenkomsten of activiteiten die voor ambassadeurs wordt georganiseerd, zo kunnen zij hun eigen netwerk en kennis vergroten en zijn zij betrokken bij landelijke ontwikkelingen op het gebied van hun vakgebied. Ambassadeurs mogen hun reiskosten die zij maken voor de vereniging declareren.

Indien een ambassadeur een formele taak voor de vereniging mag en wil uitvoeren (zoals lid van een projectgroep) kan de ambassadeur bovendien in aanmerking komen voor vergoeding van uren, een financiële vergoeding of bijvoorbeeld gratis naar een congres of korting op een cursus. Zodra er een formele taak wordt kortgesloten, wordt dit vastgelegd door de directeuur.

Ambassadeur worden? Neem contact op met onze beleidsmedewerkers!