Algemeen Bestuur

 

Het Algemeen Bestuur (AB) bepaalt de koers en de kaders van de vereniging. Het AB legt verantwoording af aan de Ledenraad. 

Leden Algemeen Bestuur:

Dirk Speelman, voorzitter
Wilbert Seuren, penningmeester
Arienne van Staveren 
Karen Slot