Missie / visie

NVS-NVL staat voor Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders en is de onderwijsvereniging voor alle begeleiders in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

De NVS-NVL wil een kompas zijn voor loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning in het onderwijs. Wij zien leren leren en leren kiezen als twee kanten van dezelfde medaille (de leerling of student) en staan daarom voor een integrale benadering van begeleiding. Onze missie is samen leerlingen te begeleiden naar hun optimale toekomst, binnen de maatschappij van de toekomst. Daartoe zetten we in voor de positionering en professionalisering van alle begeleiders in het voortgezet onderwijs en mbo.