15. Waar letten de onderwijsinspecteurs vanaf augustus 2017 op als het gaat om LOB?

Inspectie van het onderwijsVanaf augustus 2017 gaat de Inspectie van het Onderwijs een nieuw onderzoekskader gebruiken. Het nieuwe toezicht is veel meer dan voorheen gebaseerd op deugdelijkheidseisen en eigen aspecten van kwaliteit. Binnen dat kader zijn enkele kwaliteitsgebieden en standaarden geformuleerd die betrekking hebben op LOB. Wat is wettelijk vereist als het om LOB gaat?  Welke eigen opdracht heeft de school opgenomen in het schoolplan ten aanzien van loopbaanbegeleiding en (hoe) realiseert de school deze? Praktijkvoorbeelden zijn welkom! 

Werkvorm: (Interactieve) Presentatie LOB m.b.v. PowerPoint

Doel: Meer zicht krijgen op de werkwijze van de onderwijsinspectie.

Doelgroep: vmbo-, havo- en vwo-decanen en schoolleiders

Door: Ronald Bal (Inspectie van het Onderwijs)

Back to top