Sabrina Blom houdt van haar werk in het mbo. Dat ze af en toe een mes van een student moet aangeven, of dat ze soms moet uitleggen dat Pim van Gogh geen schilder was die zijn eigen oor afsneed, neemt ze op de koop toe. Elke eerste maandag van de maand vertelt ze over het wel en wee van haar werk als SLB'er.

Lees meer...

We blikken terug op een geslaagd LOB-congres, met enthousiaste deelnemers en veel inspiratie. Alle deelnemers (en LOB'ers die er niet bij konden zijn) kunnen nu ook de presentaties van de workshops downloaden en de foto's van de dag bekijken.

Lees meer...

‘Skills the Finals’, het grootste beroepen-event van Nederland, wordt dit jaar van 15-17 maart gehouden in Zwolle. Maar liefst 1000 vmbo’ers en mbo’ers willen hier landskampioen van hun vak worden, maar ook decanen en hele vmbo-klassen krijgen er de kans om zich te verdiepen in talloze opleidingen en beroepen.

Lees meer...

Kennisnet zoekt zorgcoörinatoren die vanuit een werkgroep willen meedenken over het vernieuwen van de OSO Gegevensset. Deze werkgroep speelt een belangrijke rol in het vernieuwen van de OSO-standaard (inclusief OSO-profielen), op het thema zorg, sociaal-emotioneel functioneren en begeleiden van de leerling.

Lees meer...

Het Expertisepunt LOB laat in 2018 en 2019 een monitoronderzoek uitvoeren waarin de stand van zaken op het gebied van LOB in de scholen wordt gemeten. Alle vmbo, havo en vwo-scholen en alle mbo-instellingen kregen al een verzoek om een vragenlijst in te vullen. Via deze weg het verzoek nogmaals, om het belang ervan te onderstrepen. Het invullen duurt maximaal 10 minuten en de resultaten worden volledig anoniem verwerkt.

Lees meer...

Op donderdag 8 februari hebben de NVS-NVL, de VvSL, het LAKS en de VO-raad onder toeziend oog van ruim driehonderd decanen en schoolleiders samen hun handtekening gezet onder de Kwaliteitsagenda LOB VO. Hiermee onderstrepen de partijen het belang van loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) in alle scholen binnen het voortgezet onderwijs.

Lees meer...

De VO-raad heeft de Handreiking Plusdocument ontwikkeld: een praktische gids voor alle scholen die beginnen met de invoering, of die een bestaand plusdocument willen verbeteren.

Lees meer...

Mbo-opleidingen op niveau 4 duren drie jaar. Een aantal opleidingen mag vier jaar duren omdat dat door de aard van de opleiding noodzakelijk is. De minister van OCW stelt deze opleidingen vast.

Lees meer...

Oproep: denk mee over de cao-onderhandelingen die ook jouw salaris bepalen. De Federatie van Onderwijsverenigingen (FvOv) vraagt mensen uit het onderwijs een korte enquête in te vullen.

Lees meer...