NVS-NVL-ambassadeur en trainer Mireille Aalfs onderzoekt op welke wijze de mbo-methode ‘Keuzedeel voorbereiding hbo’ aangepast kan worden, zodat deze ook bruikbaar wordt op het havo. Op 7 juni komt zij met decanen en docenten uit het havo en hbo bijeen om te bespreken wat havisten nodig hebben om beter uit de startblokken te komen op het hbo.

Lees meer...

Met trots presenteren wij de NVS-NVL Academie, met professionaliseringsaanbod voor begeleiders in het vo en mbo. Om de lancering op 24 mei te vieren, bieden we 10% korting op ons hele professionaliseringsaanbod! Deze actie loopt tot 1 augustus 2017. Kijk voor al ons aanbod en de voorwaarden op onze Academie-website nvs-nvl.nl/academie.

Lees meer...

Als onderdeel van de dialoog in school, organiseert het arbeidsmarkt en opleidingsfonds voor het vo VOION dit jaar een centrale bijeenkomst, op dinsdag 13 juni van 17.00-20.00u in de Balie in Amsterdam. Het thema is ‘Wie zijn de docenten van de toekomst?’.

Lees meer...

De NVS-NVL bevindt zich in een innovatietraject. We staan voor de uitdaging om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij en samen met leden een voortrekkersrol te vervullen als het gaat om loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning. Wij zijn voor het schooljaar 2017-2018 op zoek naar een beleidsmedewerker Leerlingondersteuning voor 0,3fte!

Lees meer...

Op donderdag 1 juni reikt de NVS-NVL de Beroepsstandaard voor de Zorgcoördinator uit. Deze standaard is een onmisbaar middel waarmee we de zorgcoördinator sterker willen positioneren binnen de school. Het belang van het werk van de zorgcoördinator wordt breed erkend en is sinds de wet Passend Onderwijs van kracht ging alleen maar belangrijker geworden. Wij horen echter nog steeds dat de zorgcoördinator vaak het idee heeft binnen de school of bij de gemeente onvoldoende gezien te worden.

Lees meer...

Op 15 mei toonden in Tivoli-Vredenburg studenten van het mbo en hbo verschillende oplossingen die zij onder begeleiding van hun coaches hebben bedacht: van imagoverbetering van het mbo tot een betere voorbereiding op hbo-vakken. 

Lees meer...

Op dinsdag 27 juni is er in Utrecht weer een workshop voor scholieren van 4/5 havo en 5/6 vwo die een tussenjaar willen nemen na hun examen. Als deze leerlingen voor de invulling daarvan een persoonlijk plan willen maken waarbij de toekomstige studiekeuze het kader vormt, kunnen zij hier nuttige informatie opdoen (samen met hun ouders/opvoeders). De workshop wordt gegeven door Danielle Vogels.

Lees meer...