Op dinsdag 27 juni is er in Utrecht weer een workshop voor scholieren van 4/5 havo en 5/6 vwo die een tussenjaar willen nemen na hun examen. Als deze leerlingen voor de invulling daarvan een persoonlijk plan willen maken waarbij de toekomstige studiekeuze het kader vormt, kunnen zij hier nuttige informatie opdoen (samen met hun ouders/opvoeders). De workshop wordt gegeven door Danielle Vogels.

Lees meer...

KringOp 10 mei a.s. zijn alle leden van de NVS-NVL welkom op de Ledenraadbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats van 16.30 - 20.00 uur bij Bar Beton op Utrecht Centraal. Tijdens de bijeenkomst zullen de Academie én de nieuwe website van de NVS-NVL gelanceerd worden. Op 10 mei wordt de formele rol van de Ledenraad gecombineerd met ontmoeting, uitwisseling en inspiratie.

Lees meer...

IMG 0650 TL klein 640x640In het voorjaar van 2016 hebben ISO, LAKS, NVS-NVL samen met de VVD, CDA en PvdA gewerkt aan het 10-puntenplan ‘aanval op de uitval’. In november 2016 leidde dat tot een Kamermotie, ingediend door Duisenberg, Rog en Mohandis, die met grote meerderheid is aangenomen. In de vorige nieuwsbrief heb ik daar al over bericht.

Op 18 april was een verkennende bijeenkomst bij OCW met vertegenwoordigers van LAKS, de VO-Raad en de beide decanenverenigingen. Vlak na het bekend worden van de aangenomen motie, kwam de VO-Raad op haar site met een duidelijke reactie; de VO-Raad zit niet op landelijke normen te wachten.

Lees meer...

NSGK kOuders van leerlingen met een beperking die kiezen voor regulier onderwijs, lopen daarin vaak vast. Ze kunnen bijvoorbeeld geen school vinden die open staat voor hun kind. Of het kost moeite om aanpassingen en zorg te regelen. Deze ouders kunnen voortaan een beroep doen op het NSGK Steunpunt Onderwijs, voor praktische hulp om de hindernissen te overwinnen. Ook jongeren met een beperking die vastlopen in het reguliere onderwijs, kunnen bij het steunpunt terecht.

Lees meer...

logo VO raadBenieuwd naar de stand van zaken van Passend Onderwijs op uw school? Doe de scan! De scan geeft u aanknopingspunten voor gesprekken met collega’s, maakt ontwikkelgebieden zichtbaar en helpt bij de evaluatie van de voortgang van het passend onderwijs. De gesprekshandleiding geeft u handvatten voor dit gesprek en bevat tips om tot een werkplan met actiepunten te komen.

Lees meer...