LOB in coronatijden

Het zijn bijzondere tijden. Scholen zijn gesloten, veel leerlingen en studenten volgen onderwijs op afstand. Maar hoe zit het LOB? Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor aanmelddata, studiekeuze en examens? Hoe kun je je leerlingen tóch begeleiden bij hun studiekeuzeproces? Hieronder hebben we de belangrijke informatie en tips op een rijtje gezet. We zullen dit bericht steeds bijwerken / aanvullen. 

 
Laatst bijgewerkt: 1 april 2020

 

Belangrijk nieuws voor de LOB'er

Verlenging sluiting scholen

Op 31 maart heeft het kabinet bekend gemaakt dat de bestaande maatregelen in de aanpak van het coronavirus worden verlengd t/m 28 april a.s. De scholen blijven in ieder geval dicht tot en met de meivakantie. Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april

 

Geen centrale examens dit jaar

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. 
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/besluit-centrale-eindexamens
Bekijk de live persconferentie van minister Slob hierover: https://www.youtube.com/watch?v=wuxqd_Y1SW0

 

Aanmelddata HO en Studiekeuzecheck

De reguliere aanmelddeadline voor studenten (1 mei) wordt verschoven naar 1 juni. Dit geeft ruimte aan studenten die zich door het coronavirus niet op tijd konden aanmelden. Het kan zijn dat bepaalde vormen van de studiekeuzecheck geen doorgang kunnen vinden, omdat deze vraagt om fysieke aanwezigheid van de student. Gezien de haalbaarheid hebben universiteiten na 1 mei geen verplichting meer om een studiekeuzecheck aan te bieden, maar zij zullen zich hier wel zoveel mogelijk voor inspannen.

Daarbij moet specifiek voorkomen worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan een hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die door deze crisis nog één of enkele kleine vakken of de stage nog niet heeft kunnen afronden voor 1 september. De hogeschool zal deze student toch toelaten tot het onderwijs. De student heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te maken. bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2020/03/19/bindend-studieadvies-voor-studenten-uitgesteld-bij-vertraging-door-coronavirus

 

Aangepaste selectieprocedure & uitslag selectieprocedure opleidingen numerus fixus uiterlijk 15 juni

De deadline voor de afronding van de selectieprocedures wordt opgeschoven van 15 april naar uiterlijk 15 juni. Voor de AD- en bacheloropleidingen zouden de onderwijsinstellingen eigenlijk vóór 15 april de selectieprocedure moeten hebben afgerond. Om dat in de huidige situatie met het coronavirus te kunnen doen, moeten onderwijsinstellingen eventueel afwijken van de voorziene selectieprocedure die vraagt om fysieke aanwezigheid. Onderwijsinstellingen hebben daarom in deze uitzonderlijke situatie de ruimte om deze datum op te schuiven naar uiterlijk 15 juni. Bron: https://www.studiekeuze123.nl/nieuws/corona-en-studiekeuze-deel-2

 

Ruimte voor alternatieve examinering MBO

De mbo-scholen verzorgen tenminste tot en met dinsdag 28 april 2020 geen onderwijsactiviteiten op de locaties. Dit geldt ook voor fysieke examenactiviteiten.Op 31 maart een nieuw servicedocument 2.1 opgesteld: https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/laatste_versie_-_versie_2.1_servicedocument_covid-19_aanpak_mbo.pdf.

Mbo-scholen mogen alternatieve manieren van toetsen en beoordelen aanbieden, zoals vervangende opdrachten voor mbo-studenten van wie de stage niet afgesloten kan worden. Zie hiervoor de 'Handreiking Verantwoord Diplomabesluit' die het ministerie van Onderwijs in overleg met het onderwijsveld heeft opgesteld: https://www.mboraad.nl/sites/default/files/publications/handreiking_verantwoord_diplomabesluit_mbo.pdf

 

FAQ examinering en studentzaken in het MBO

De coronacrisis vraagt aanpassingen van het onderwijs. Waar moet u als school rekening mee houden? Hier vindt u vragen en antwoorden over bijvoorbeeld toetsing en examinering, stages, toelatingsrecht en werkgeverschap. https://www.mboraad.nl/corona-faq

 

 

 

Tips voor LOB in coronatijden

 

Meer zicht op verhoudingen schoolexamens en centrale examens

Door het schrappen van het Centraal Examen staan scholen in het voortgezet onderwijs voor belangrijke keuzes. Claudy Oomen van de Universiteit Utrecht schreef er handig stappenplan voor. Erg interessant voor alle VO scholen. https://www.uu.nl/sites/default/files/hulp_in_crisistijd_meer_zicht_op_verhoudingen_se_en_ce.pdf


Studiekeuzeproces online: wat kan wél?

Handig voor LOB'ers:

Hermien Miltenburg (Wageningen Universiteit en eigenaar van het blog Studiekeuzekind, primair gericht op ouders maar ook interessant voor decanen en studiekiezers) heeft verschillende blogs geschreven over corona en LOB:


Onderzoek invloed coronacrisis op studiekeuzeproces

Markteffect heeft de afgelopen week een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de Coronacrisis op het studiekeuzeproces. Hoe oriënteren scholieren zich momenteel? Wat missen zij nog en hoe kunnen onderwijsinstellingen hen nu het beste helpen bij het maken van een keuze. Dit alles om handvatten te geven voor de ontwikkeling van (digitale) voorlichtingsmogelijkheden.  https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQEEDfnrAPKqYw/feedshare-document-pdf-analyzed/0?e=1585825200&v=beta&t=lMEGVr0b0Hon0g2CP3qHh0m1bUieqOiCYOUPICJn6eU

Activiteiten hogescholen en universiteiten in coronatijden

Veel open dagen gaan in verband met de coronamaatregelen helaas niet door. Voor alle MBO, HBO en WO instellingen geldt: vragen stellen aan medewerkers/voorlichters van de opleiding kan altijd via de mail en telefonisch. Verschillende hogescholen en universiteiten bieden daarnaast de mogelijkheid om te chatten met studenten of zoeken naar alternatieven voor hun open dagen, bijvoorbeeld een online open dag

  • Bij Hogeschool Rotterdam is kun je 24/7 online voorlichting krijgen over opleidingen, ook worden er presentaties aangeboden en webinars: www.hr.nl/opendag. Daarnaast zijn er online oefeningen beschikbaar om studiekiezers opweg te helpen in hun studiekeuze. Zie www.hr.nl/hulpbijstudiekeuze.

  •  ROC Midden Nederland staat online klaar voor toekomstige studenten. https://www.rocmn.nl/wij-staan-online-voor-je-klaar

  • De Hogeschool Ede (CHE) biedt online webinars per opleiding aan, met mogelijkheid om te chatten met studenten https://www.che.nl/webinar-vto. In de week van 20 april kun je ook chatten met studenten van de CHE via Instagram: dehogeschoolede. 

Updates 

Wij doen onze uiterste best deze pagina regelmatig bij te werken. Houd voor updates van de online open dagen en studiekeuze activiteiten in het MBO en Hoger Onderwijs ook www.kiesmbo.nl, https://www.studiekeuze123.nl/ en de websites van de onderwijsinstellingen in de gaten.

 

Om door te geven aan je leerlingen

 

Vervolgopleidingen van je eindexamenkandidaten

Veel decanen verzamelen rond deze periode de keuzes voor de vervolgopleidingen van de eindexamenkandidaten. Zeer handig voor de speech tijdens de diploma-uitreiking en voor toekomstige LOB-activiteiten met oud-leerlingen. Binnen bepaalde LOB-methodes wordt de mogelijkheid geboden voor het verzamelen van deze gegevens. Maar dat is niet altijd het geval. Gebruikt je school Office 365, dan kun je gebruik maken van Forms. Maar je kunt ook m.b.v. google forms een overzicht maken. Kijk voor uitleg op:

Les op afstand

Op https://www.lesopafstand.nl/ (bron: kennisnet) wordt ondersteuning geboden voor #lesopafstand door per sector tips en good practices te verzamelen en te delen. Zie ook: https://voortgezetleren.nl/lesgeven-op-afstand-begin-met-de-tools-die-je-kent-2/ 


Interactie en ondersteuning 


Hoe begeleid jij het keuzeproces in coronatijden?

Deze lijst is verre van uitputtend. Laten we elkaar helpen en inspireren met tips en goede voorbeelden! Hoe begeleid jij het keuzeproces van je leerlingen en studenten in coronatijden? Waar loop jij tegenaan? Deel het op onze LinkedIn groep 'NVS-NVL Loopbaanontwikkeling en leerlingondersteuning': https://www.linkedin.com/groups/3418387/

Ook veel particuliere aanbieders reiken een helpende hand aan de studiekiezer in de vorm van (gratis) online studiekeuzetesten, online studiekeuzebegeleiding of online studiekeuzeadvies. Ook zij zijn welkom om hun aanbieding of tips in de LinkedIn groep te plaatsen. 

Kunnen wij jou als LOB'er nog ergens bij helpen als het gaat om LOB in coronatijden?

Laat het ons weten! Mail naar Sandra Mors via s.mors@nvs-nvl.nl