Toekomstperspectief domein Economie & Administratie kansloos?

Onze beleidsmedewerker Sandra Mors reageert op de beleidsreactie die minister Van Engelshoven op 20 december naar de Tweede Kamer stuurde, naar aanleiding van een onderzoek naar de kenmerken en motieven van mbo-studenten in economisch-administratieve opleidingen. Mors: 'Goede invulling van LOB draagt niet alleen bij aan persoonsontwikkeling van jongeren, maar ook aan het verminderen van kansenongelijkheid en aan onnodig schooluitval en switchen van opleiding.'

door Sandra Mors, beleidsmedewerker LOB

De toekomstperspectieven van opleidingen in het domein economie en administratie nemen af. Toch blijven veel jongeren kiezen voor de opleidingen in het domein (bron). Minister Ingrid van Engelshoven heeft daarom de Commissie Macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) gevraagd onderzoek te doen naar de kenmerken en motieven van studenten in economisch-administratieve opleidingen en naar de (potentiële) functie van deze opleidingen bij het tegengaan van kansenongelijkheid.

De commissie beveelt een brede, gestructureerde oriëntatie aan met een focus op leren in beroepscontext en ook in het begin van de opleiding al aandacht te schenken aan de voor doorstroom (en leven lang ontwikkelen) relevante kennis en vaardigheden. Daarnaast zouden drempels voor niet-verwante doorstroom moeten worden weggenomen. Ook intensievere begeleiding acht de commissie van belang (pdf).

'Het kunnen voeren van de loopbaandialoog bij de intensieve begeleiding vinden wij een must'

Zoals bekend is de NVS-NVL een voorstander van het kunnen opdoen van realistische ervaringen in de beroepspraktijk t.b.v. de effectiviteit van LOB. Mits de jongere leert reflecteren op de ervaringen die hij binnen en buiten de school opdoet. Het kunnen voeren van de loopbaandialoog bij de intensieve begeleiding die de commissie van belang acht vinden wij een must.

De conclusies bevestigen de boodschap die de NVS-NVL al jaren uitdraagt. Namelijk dat een goede invulling van LOB niet alleen bijdraagt aan persoonsontwikkeling van jongeren, maar ook aan het verminderen van kansenongelijkheid en aan onnodig schooluitval en switchen van opleiding. Lees er meer over in ons visiestuk (pdf) over Curriculum.nu. Wij pleiten echter niet alleen voor een doorlopende leerlijn van (v)mbo-hbo maar vinden wij het belangrijk deze doorlopende lijn in loopbaanontwikkeling te starten in het primair onderwijs. Deze opdracht hebben wij meegegeven aan de ontwikkelteams van curriculum.nu.