Ledenraadbijeenkomst: 23 mei. Denk je mee over het programma?

Op 23 mei vindt de eerstvolgende ledenraadvergadering van de NVS-NVL plaats. Zoals de voorgaande bijeenkomsten, is het eerste deel statutair. Daarna volgen een dinerpauze en het tweede deel, dat we altijd van meerwaarde willen laten zijn voor de aanwezigen en voor de vereniging.

We ontvangen graag input van onze leden en hopen dat leden vanuit hun eigen praktijk willen bijdragen aan een sterke beroepsvereniging. Waarover wil jij het hebben als het gaat om de activiteiten van de NVS-NVL? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe kan de NVS-NVL als beroepsvereniging begeleiders en begeleiding het best van dienst zijn? In een gesprekscaroucel van 5 onderwerpen en 3 rondes gaan we met elkaar om tafel. De tafels kunnen worden voorgezeten door medewerkers van het bureau, maar leden worden aangemoedigd om zelf een onderwerp aan te dragen en voor te zitten. Onderwerpen die besproken kunnen worden zijn o.a. de professionalisering van onze achterban, de activering van nieuwe leden, informatievoorziening en de ledencommunicatie. Hopelijk voelt iedereen die zijn/haar beroep een warm hart toedraagt zich aangesproken! Wil je wel input leveren, maar kun je er niet bij zijn? Ook dan horen we graag van je.

Denk je met ons mee?

We vernemen graag of je er bij bent en wat jij op de agenda wil hebben voor het tweede deel van de bijeenkomst. We starten om 16.00u en de avond duurt tot ongeveer 20.00u. Aanmelden kan door te mailen naar Petra van Gool op p.vangool@nvs-nvsl.nl. We zien je de 23e.