Extra geld voor alle vmbo-scholen met een techniekprofiel

Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren in techniekonderwijs. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1500 euro per leerling in 2018 en 3000 euro per leerling in 2019, de gemengde leerweg ontvangt de helft.

door Sandra Mors beleidsmedewerker LOB vmbo-mbo

Dat laat minister Arie Slob vandaag aan de Tweede Kamer weten in een brief over de uitwerking van de 100 miljoen euro extra voor techniekonderwijs die dit kabinet beschikbaar heeft gesteld.

Minister Slob vraagt scholen daarom om voor 1 april 2019 een regionaal plan voor de periode 2020 – 2023 in te dienen. Het plan moet zijn opgesteld met relevante regionale partijen, scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid. Op basis van deze plannen kunnen scholen vanaf 2020 voor een periode van vier jaar extra geld krijgen. Hiervoor organiseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) samen met Stichting Platform Vmbo’s, Platform Bèta Techniek en uitvoeringsorganisatie DUS-I 3 informatiebijeenkomsten over de investeringen in het vmbo-techniek.

De NVS-NVL onderstreept het belang van de regionale samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. De NVS-NVL is een voorstander dat alle leerlingen praktische kennis en vaardigheden aanleren en daarmee ervaringen binnen en buiten de school opdoet. Zie ook onze visie: curriculum.nu waarin wij de binding met de maatschappij en het vervolgonderwijs en/of het arbeidsveld onderschrijven. De NVS-NVL wil de regionale partijen graag adviseren en ondersteunen om goede begeleiding te kunnen bieden bij de loopbaanontwikkeling van de leerling. Dit met het doel leerlingen te begeleiden naar hun optimale toekomst, binnen de maatschappij van de toekomst.

Brief minister Slob (pdf)
Infographic Technisch Onderwijs (pdf)