Sabrina Blom houdt van haar werk in het mbo. Dat ze af en toe een mes van een student moet aangeven, of dat ze soms moet uitleggen dat Pim van Gogh geen schilder was die zijn eigen oor afsneed, neemt ze op de koop toe. Elke eerste maandag van de maand vertelt ze over het wel en wee van haar werk als SLB'er.

Lees meer...

In een regeerakkoord sneuvelen verkiezingsbeloftes. Zo werkt dat met consensus: je krijgt nooit helemaal je zin. Als belangenbehartiger van de begeleider en begeleiding reageren we kritisch opbouwend.

Lees meer...

Drie keer per jaar vergaderen vertegenwoordigers van de NVS-NVL met vertegenwoordigers van de klantenservice van DUO. Uit de laatste vergadering komen de volgende berichten.

Lees meer...

Hoe staat het ervoor met de motie Duisenberg en de landelijke LOB-normen die in deze motie gevraagd worden? Peter Huwae - tot afgelopen schooljaar onze beleidsemedewerker LOB havo-vwo - houdt je in deze derde update weer op de hoogte.

Lees meer...