Studiefinanciering/DUO

Levenlanglerenkrediet
Per 1 september 2017 wordt het Levenlanglerenkrediet ingevoerd. Het wordt mogelijk, dat collegegeld of lesgeld wordt geleend door

-  deeltijdstudenten in het hoger onderwijs
-  studenten die een tweede studie willen volgen
-  studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs als zij 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van hun studie
-  studenten aan een beroeps-opleidende leerweg in het MBO die 30 jaar of ouder zijn.

Lees meer...

Kwartaalsystematiek instroom in studiefinanciering vervalt
Te beginnen met het studiejaar 2017-2018 vervalt de kwartaalsgewijze instroom in het Hoger Onderwijs. Instromen kan dan per maand. Voor studenten onder de 18 betekent dit, dat ze al per 1 september van het studiejaar (net als de studenten van 18 jaar en ouder) studiefinanciering en dus OV-reisproduct kunnen ontvangen. Daardoor ontstaat in een aantal gevallen (één maand) overlap met Kinderbijslag.

Lees meer...