Marc Drenth: aanspreekpunt havo-vwo

Peter Huwae LOB havo vwo

Heeft u vragen over loopbaan oriëntatie en -begeleiding (LOB) op het havo of vwo Als decaan, mentor of als ouder? Schroom niet om contact met Marc op te nemen op m.drenth@nvs-nvl.nl

Hieronder stellen wij beleidsmedewerker Marc kort aan u voor.

Functie op school: Mentor & Decaan

Werkzaam bij: Dr. Aletta Jacobs College, decaan havo-vwo & ontwikkelaar Droomloopbaan

Expertise: Landelijke ontwikkeling en kaders voor LOB-beleid inpassen in de realiteit van de dag in het voortgezet onderwijs. Tevens actief in een werkgroep die als doel heeft de aansluiting tussen vo en ho te verbeteren.

Achtergrond: Decaan havo-vwo van 2009 tot heden, daarnaast mentor en docent LO & BSM. In 2013 heeft Marc Droomloopbaan opgericht, een professionele leergemeenschap en digitale tool voor de integrale leerlingbegeleiding. Vanaf 2013 tot heden zit hij in het bestuur van de decanenkring havo-vwo Groningen en van 2015 tot 2017 zit hij in de ledenraad van de NVS-NVL. In 2017 is hij onze nieuwe beleidsmedewerker havo-vwo geworden.

Over het belang van zijn expertise: Belangrijk is het het stimuleren van visievorming en het doorgeven van informate die voor decanen en mentoren relevantis. Ik wil een brug bouwen tussen de kaders die er mondjesmaat komen uit het ministerie en de dagelijkse schoolpraktijk. Een andere brug waaraan gewerkt wordt is de brug tussen vo en ho. Hierbij fungeert mijn voorganger Peter Huwae nog als ambassadeur en adviseur om de continuïteit, kennis en contacten te borgen.