Onze visie op LOB op het havo en vwo

De wettelijke taak van havo en vwo is een goede voorbereiding op hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Onlangs bleek uit de staat van het onderwijs dat de verschillen tussen scholen erg groot. Onze waarneming is dat de verschillen op gebied van LOB nog veel groter zijn. Op ons laatste congres gaf onderwijsinspecteur Bal aan dat 25% van de scholen niet eens LOB-beleid heeft geformuleerd.

De begeleiding bij het maken van een studiekeuze is wat de NVS-NVL betreft, naast het halen van een diploma, een tweede hoofdtaak van het voortgezet onderwijs. Omdat goede LOB de uitval in het eerste jaar met 30% kan terugbrengen, is het eigenlijk verbazingwekkend dat er scholen zijn die maar weinig aan LOB doen.

Wij vinden dan ook dat alle leerlingen het recht hebben op goede begeleiding en wij zetten ons daar als volgt voor in:

  • Elke havo-vwo school zou wat ons betreft in het schoolplan moeten aangeven hoe ze die  LOB binnen de eigen school willen vormgeven. Het achterhalen van de oorzaken van uitval van hun alumni vormt een goede basis voor verbeteringen. LOB is niet alleen een verantwoordelijkheid van de decaan maar ook van de schoolleiding.
  • Wij willen dat LOB, net zoals in het vmbo, deel uitmaakt van het curriculum en we willen ons zeker mengen in de discussies over onderwijs2032 (tegenwoordig curriculum.nu!) die komend jaar zullen plaats vinden.
  •  Goede LOB bevat informatie en ervaringen en de dialoog erover. Het loopbaangesprek is onmisbaar. Het inzetten van mentoren maakt het voeren van meerdere gesprekken (bijv in groepjes van 5-6) mogelijk.
  •  Om de benodigde LOB-tijd te borgen is de formule 240 + 90D + 1.5L een minimumnorm, waarbij D het aantal decanen en L het aantal leerlingen van een school bedraagt.
  • Doorlopende deskundigheidsbevordering door bij- en nascholing is noodzakelijk.
  • Alle leerlingen in havo en vwo zouden hun vorderingen in het keuzeproces moeten vastleggen in het plusdocument.