FAQ Decanaat

In het kader FUWA-VO vindt een nieuwe functiewaardering plaats met daarbij een nieuwe salarisschaal. Bij ons op school gaat het decanaat van OP naar OOP met een salarisschaal van 10. De meeste docenten krijgen een salarisschaal LC (11) en enkele LD (12). Voor het decanaat is dit een achteruitgang. Mijn vraag is:
* Gebeurt dit ook landelijk?
* Wat is hierover het standpunt van de NVS-NVL?

Lees meer...

In de meeste scholen wordt het schooldecanaat vervuld door docenten aan wie daarvoor een deel van hun weektaak is toegerekend en die in het algemeen ook in de In die situaties is het schooldecanaat een taak. Degene die deze taak uitvoert, is aangesteld in de functie van docent.

Op sommige scholen worden decanen in functie benoemd. Dan moet er een functieomschrijving zijn, die volgens de Fuwa-VO 2002 systematiek wordt gewogen en ingeschaald.

Onze meest recente publicatie daarover is de in 2002 verschenen herziene uitgave van de NVS-notitie 'Taken binnen LOB'. Deze uitgave biedt – getuige het voorwoord van de notitie - een handreiking voor de toebedeling van de werkzaamheden op het gebied van LOB binnen een school: 'Deze nota heeft een meervoudige functie. Uiteraard is deze intern bedoeld om onze leden behulpzaam te zijn bij hun werk in de zin van initiëren, coördineren en coachen van het proces van LOB-ontwikkeling en –uitvoering in de scholen. Bovendien is de nota beschikbaar voor andere betrokkenen bij het onderwijs en in het bijzonder de LOB, zoals schoolleiders en beleidsmakers.

Lees meer...