17. Sterk Beroepsonderwijs: kansen voor LOB

De deelnemer aan deze workshop krijgt zicht op de actuele ontwikkelingen in de samenwerking tussen het vmbo en het mbo, het wetsvoorstel ‘Doorlopende leerroutes vmbo-mbo en de praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg in het vmbo (GTL)’ en de mogelijkheden die deze ontwikkelingen bieden voor LOB.

Sterk beroepsonderwijs staat voor samenwerking tussen vmbo en mbo in de regio:

  • Hoe kunnen vmbo en mbo er samen voor zorgen dat jongeren in alle regio’s beroepsopleidingen kunnen volgen die aansluiten op de arbeidsmarkt in de regio?
  • Hoe kunnen vmbo en mbo samen werken aan doorlopende leerroutes?
  • Hoe krijgt de praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg vorm?

Wil je weten welke kansen het programma Sterk Beroepsonderwijs biedt om de regionale samenwerking tussen vo en mbo te versterken en welke wettelijke ruimte scholen krijgen om gezamenlijke beroepsgerichte routes - inclusief LOB - vorm te geven? Of wil je meer weten over LOB binnen de praktijkgerichte component?  In deze workshop kun je je laten informeren door het programmateam van Sterk Beroepsonderwijs. Daarnaast ga je met je collega’s in gesprek over de kansen die de versterking van de samenwerking vmbo-mbo kan bieden voor LOB.  

Het programma Sterk Beroepsonderwijs heeft een eigen website.

Doelgroep

Vso/vmbo/havo/mbo/pro

Werkvorm

Deze workshop bevat een informatief en een interactief deel

Workshopgevers

Leden van het programmateam Sterk Beroepsonderwijs

 

Aanmelden