Workshops LOB

Voorkom voortijdig schoolverlaten door je risico-leerling vroegtijdig in beeld te krijgen. Maak kennis met de good practice vanuit de VSV-regio Eindhoven, waar het streven is om álle doorstromers naar het mbo in beeld te krijgen, waar vo, mbo en leerplicht intensief samenwerken en waar decanen een actieve rol spelen in het doorstroomproces.

Lees meer...

In deze workshop krijg je kennis over de belangrijkste psychologische theorieën rondom identiteitsontwikkeling bij adolescenten. Je krijgt inzicht in gespreksvoering over hoe je waarden kunt ontdekken bij jongeren en hoe zij hun waarden kunnen inzetten worden bij het maken van loopbaan- en studiekeuzes.

Lees meer...

Bereid je als individu binnen een onderwijsorganisatie optimaal voor op de wereld van morgen: een leven lang ontwikkelen van docenten en managers is cruciaal voor de kwaliteit van onderwijs in Nederland. Maar er valt zoveel te ontwikkelen, dat je mogelijk door alle eisen de beste optie voor jezelf niet meer ziet. Hoe zorg je dat je invloed hebt op je eigen ontwikkeling? Wanneer is de ontwikkeling als werknemer zowel voor de werkgever als voor jezelf aantrekkelijk? Wat is er nodig binnen de organisatie om ontwikkeling van werknemers te stimuleren? Deze vragen staan centraal in deze bijeenkomst. 

Lees meer...

 

Intervisie voor schoolleiders en hun decanen! Tijdens deze sessie wisselen deelnemende schoolleiders, teamleiders, decanen en andere betrokkenen ervaringen uit rondom LOB, om kennis te nemen van de situaties op andere scholen en hiervan te leren voor hun eigen werkomgeving. Dit wordt begeleid door Aniek Draaisma, die in 2018 promoveerde met haar aan LOB-gerelateerde proefschrift.

Lees meer...

Deze workshop heeft als doel om decanen en andere loopbaanbegeleiders te prikkelen om goed na te denken op welke manier zij leerlingen betrekken binnen de LOB-trajecten op hun school. Na deze workshop weten de deelnemers hoe ze leerlingen én leerlingenraden kunnen betrekken bij LOB en wat de voordelen zijn van zulke leerlingenparticipatie.  

Lees meer...

Na het volgens van deze workshop weet jij hoe mbo-studenten tegen LOB aankijken, wat zij belangrijk vinden en hoe jij studenten nog beter kunt ondersteunen. JOB Mbo is de jongerenorganisatie voor en door mbo-studenten en is medeondertekenaar van de LOB Ambitieagenda. We gebruiken de informatie die wij hebben opgehaald van mbo-studenten en studentenraden en vertalen dit naar een workshop. De beste manier om je te verplaatsen  in mbo-studenten en ervoor te zorgen dat LOB aansluit bij de wensen van de student.

Lees meer...

Workshopgever (en tevens keynote-spreker) Jan Bransen wil in deze workshop graag een goed gesprek voeren met de deelnemers aan het LOB Congres, over de onverwachte en tegendraadse stellingen die hij in zijn keynote heeft verdedigd. Het maakt hem daarbij niet uit als je daar niets anders van meeneemt dan de herinnering aan een goed gesprek over het ingewikkelde geploeter van jonge en oude mensen die zichzelf proberen te worden en te blijven.

Lees meer...

Inschrijven voor deze workshop is niet meer mogelijk 


Waar let de inspectie nou op als ze de school en het LOB-beleid van de school controleren? Nemen ze de Kwaliteitsagenda LOB als leidraad, de wet, de afspraken die gemaakt zijn tussen overheid en onderwijs? Wil jij nu eens precies weten hoe het zit? En nog veel belangrijker: wil jij weten hoe je vorm kunt geven aan een LOB-beleid dat niet alleen inspectie-proof is, maar dat vooral zoden aan de dijk zet voor leerlingen én collega’s? Kom dan naar deze workshop. Alleen, of samen met je teamleider en/of collega’s. We gaan concreet aan de slag met jouw praktijk.

Lees meer...

De huidige benadering van LOB wordt sterk gedomineerd door het belang van de individuele ontwikkeling van de jongere. Het belang van beroep, werk en arbeidsmarkt is achteropgeraakt. In deze sessie wordt de deelnemer aan het denken gezet: wat willen we eigenlijk bereiken met LOB? Is het erg als een op de vijf jongeren wisselt van opleiding in het eerste jaar mbo? Hoort het erbij? Of is het een teken van ondoelmatigheid? Het is tijd om LOB opnieuw tegen het licht te houden!

Lees meer...

Of we nu willen of niet, we beoordelen elkaar voortdurend. Op uiterlijk, afkomst, sekse, opleiding, inkomen. Binnen een paar seconden vormen we ons een beeld van de ander. Vooroordelen bepalen je kansen en daarom is het essentieel dat professionals in het onderwijs zich hiervan bewust zijn. Na deze masterclass, gegeven door Jannet Vaessen, weet je hoe je vanuit jouw persoonlijke en professionele positie in het onderwijs inclusiever te werk kan gaan.

Lees meer...

Deelnemers krijgen op basis van het  scriptieonderzoek van Loes Evers (Saxion Hogeschool en Euroguidance) een beeld van hoe startende docenten worden voorbereid op hun LOB-taken en wat daaraan schort. In het onderzoek is gekeken naar de lerarenopleiding en op de school waar zij starten met werken. Vervolgens gaan we aan de slag met praktische tools die startende docenten kunnen inzetten in de loopbaanbegeleiding van leerlingen en in gesprek met elkaar over hoe jij startende docenten hierin kunt begeleiden.

Lees meer...

De deelnemer aan deze workshop krijgt zicht op de actuele ontwikkelingen in de samenwerking tussen het vmbo en het mbo, het wetsvoorstel ‘Doorlopende leerroutes vmbo-mbo en de praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg in het vmbo (GTL)’ en de mogelijkheden die deze ontwikkelingen bieden voor LOB.

Lees meer...