Inhoud

Sinds 1 januari 2019 is de verbeterde Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. De Meldcode geldt ook voor het onderwijs; elke school heeft de wettelijke plicht om een meldcode te hebben en de medewerkers in staat te stellen ermee te werken. Tijdens deze workshop leer je aan de hand van casuïstiek om met de Meldcode aan de slag te gaan.

Lees meer...

Door het verkrijgen van inzicht kun je leerlingen eigenaarschap geven en ze laten groeien. Leer tijdens deze workshop hoe je de applicatie Meten is Weten kunt gebruiken om dit inzicht te verkrijgen en hoe je het veranderingsproces vervolgens kunt volgen. Het uiteindelijke doel van de workshop is om je leerlingen beter te begrijpen, zodat je ze kunt verder helpen, ongeacht of het om belemmeringen gaat, of juist om het (verder) ontwikkelen van hun vaardigheden en competenties.

Lees meer...

Als zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator heb je binnen school een coachende en begeleidende rol, óók voor je collega’s. (Startende) mentoren en leerlingbegeleiders zijn gebaat bij een goede begeleiding en gerichte coaching. Een coach leert de startende collega om leerlingen zelf tot oplossingen te laten komen, zelfsturend en zelflerend te zijn en te werken aan gespreksvaardigheden, het geven van feedback en het confronteren binnen een veilige setting. Het is dus van belang dat jij als coach goed geschoold bent en dat je daarvoor voldoende gereedschap krijgt aangereikt. Deze workshop helpt je op weg om een aantal van deze vaardigheden te gaan oefenen.

Lees meer...

Het laten maken van een tekening – jezelf uiten op papier – is een geschikt instrument, dat zorgprofessionals kunnen inzetten, wanneer praten voor een jongere geen soelaas (meer) biedt. Workshopgever Marjanne Klaver geeft handvatten om deze werkvorm in te zetten en vertelt welke aanpak inzetbaar is bij verschillende soorten problematiek.

Lees meer...

In deze combinatie interactieve lezing geeft Paul de Ruiter (docent hbo aan de HKU, voormalig docent po en vo) eerst een korte lezing over het begrip ‘onderpresteren’ en de mogelijke interventies die hierbij denkbaar zijn. Daarna ga je zelf aan de slag als deelnemer om minimaal één volgende stap te bepalen in de strijd tegen ongewenst onderpresteren binnen jouw school.

Lees meer...

In een echte werksessie ga je aan de slag met een casus uit je eigen praktijk. Je ervaart hoe het proces verloopt om tot het formuleren van een ondersteuningsbehoefte van een leerling te komen. Veel ondersteuners hebben de ervaring dat dit een tijdrovende, administratieve taak is. Je wordt uitgedaagd om dit juist op een op een effectieve manier te doen. Er wordt in deze werksessie geen specifieke kennis overgedragen over stoornissen die aanleiding kunnen zijn voor een ondersteuningsbehoefte. Je hebt als deelnemer ook geen specifieke voorkennis nodig. Het kunnen inbrengen van eigen casuïstiek is wel nuttig.

Lees meer...

Karen Slot, HvA Urban Education, presenteert de eerste resultaten van het onderzoek ‘Past passend onderwijs in het curriculum van de grootstedelijke tweedegraads lerarenopleidingen?’ en gaat met jou in gesprek over good practices en dilemma’s rondom Passend Onderwijs in de praktijk. Ben je benieuwd naar de laatste inzichten en wil je een bijdrage leveren aan een onderzoek dat aspirant leraren beter moet voorbereiden op passend onderwijs? Kom dan naar deze workshop.

Lees meer...

Ervaar de impact van autisme, voel de kwetsbaarheid van leerlingen met autisme en ontdek jouw invloed op deze leerlingen. Tijdens deze workshop kijken we vanuit het perspectief van een persoon die informatie op een andere manier verwerkt dan de gemiddelde leerling. Deze ervaring vergroot je begrip en je inlevingsvermogen: welke invloed heeft autisme op schoolse vaardigheden? Je ervaringen leiden tot nieuwe inzichten en ze leveren praktische handvatten op die je kunt inzetten om je leerlingen met een kwetsbaarheid adequaat te ondersteunen.

Lees meer...

Gamen is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het is al jaren geen niche-activiteit meer voor de pukkelige puber; veel van onze leerlingen spelen games dagelijks. Op zich geen probleem; gamen heeft veel positieve kanten. Maar wat zijn de risico’s ervan, zodra de balans kwijt is? Hoe ga je om met jongeren die verslaafd (lijken te) zijn aan gamen? Hoe signaleer je negatief gedrag door gamen?

Lees meer...

In Eindhoven werken vo- en mbo-coaches intensief samen om risico-overstappers in beeld te krijgen. De leerling krijgt in dit samenwerkingstraject coaching aangeboden om zo goed mogelijk te kunnen starten op het mbo. Vanaf 1 januari 2019 werken alle vo-scholen uit de regio intensief samen met de mbo’s en leerplicht uit de regio, om zo tot sluitende aanpak te komen waarin vsv wordt voorkomen.

Lees meer...

De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is de twee jaar geleden geïntroduceerde werkwijze om bij schoolverzuim een effectievere en preventievere inzet te krijgen van Leerplicht en de Jeugdhulp. De MAS-methode staat naast de zogenaamde M@zl-aanpak, maar is op veel scholen nog tamelijk onbekend. MAS is effectief, omdat het een vorm van overleg is die het recht op onderwijs centraal zet en voor elk kind een gezamenlijk plan maakt. Daarmee laten we je in deze workshop kennismaken.

Lees meer...

Hoe probeert het IJsselcollege vorm te geven aan individuele begeleiding binnen een reguliere onderwijssetting? Door middel van een groepsoverzicht heeft het IJsselcollege een tool gemaakt om als docent sneller inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wat kan de leerling en wat heeft de leerling nodig? Wat is de rol van de docent? Dat leer je tijdens deze presentatie en het groepsgesprek erna.

Lees meer...

Express is een geïntegreerde dramatherapeutische interventie op school voor het kunnen (vroeg-)signaleren en adresseren van stressoren. In deze workshop wordt Express spelenderwijs uiteengezet. Ook komen de meest recente ontwikkelingen en onderzoekresultaten aan bod. Op deze wijze wordt duidelijk gemaakt welke mogelijke meerwaarde Express kan hebben voor het welzijn van de individuele leerling, de docent en het pedagogisch klimaat in klas en school.

Lees meer...

Trauma’s kunnen ontstaan vanuit allerlei indrukwekkende levenservaringen, variërend van oorlog en het vluchten daarvoor tot aan echtscheidingen of verkeersongelukken. Ze zijn vaak niet direct zichtbaar. Hoe signaleer je dit op school en hoe houd je er in de klas en in de ondersteuning rekening mee? Daarvoor is het van belang om iets te weten van de verschillende vormen en gradaties waarin trauma’s voorkomen. We brengen in deze workshop over wat een trauma betekent voor de ondersteuningsbehoefte van een leerling of student.

Lees meer...

Ook al zijn exacte cijfers bijzonder lastig om te achterhalen (zo niet onmogelijk), zelfbeschadiging komt zeer waarschijnlijk op elke school voor. Daar moet je als begeleider iets mee. Waar begin je? Wat kun je in gesprek met een leerling wel zeggen en wat juist niet? 

Lees meer...

Aanmelden als individu

Kom je alleen, of kom je met een collega? Meld je dan als individu aan via het onderstaande formulier. We vragen je in het formulier ook om je voorkeur voor workshops aan te geven. Hier staan alle workshops op een rijtje. Ben je lid van de NVS-NVL? Een ticket voor de Dag voor de Leerlingondersteuning kost dan € 229. Ben je geen lid? De toegangsprijs is dan € 289. Let op: de eerste 50 inschrijvingen krijgen € 50 korting op een individueel ticket!

 

Aanmelden als individu

Aanmelden namens je team

Aanmelden als team is niet meer mogelijk

Kom je met een team van minimaal 4 personen? Elk vierde teamlid mag gratis mee! Teams mogen zich bovendien aanmelden voor een intervisie op het congres. Dit wordt begeleid door trainers van onze Academie, die zelf allemaal veel praktijkervaring hebben. We vragen één teamlid om onderstaand formulier in te vullen, dan nemen wij vervolgens contact met je op voor de gegevens van je overige teamleden. Is het teamlid dat het team aanmeldt lid van de NVS-NVL? Dan mag je hele team mee voor de ledenprijs! Die bedraagt € 679. Als de aanmelder niet lid is van de NVS-NVL, dan is de entreeprijs € 859