Joseph Oubelkas vertelt een verhaal. Zijn verhaal. Wat hem overkwam en wat dat met hemzelf en zijn omgeving doet, zet hij om in ontwikkelkracht. Niet verlamd door boosheid, gelatenheid of slachtofferschap, brengt hij thema’s naar voren die onder veel omstandigheden waardevol zijn. Zo wordt zijn verhaal, over de impact van een langdurige gevangenschap, een universeel verhaal over mensen die elkaar steunen, sturen en stimuleren. Dat kan ook ons verhaal over de ontwikkelkracht van passend onderwijs worden.

Pieterjan van Delden (organisatieadviseur en docent organisatiekunde) weet veel over het ontwikkelen van netwerken en organisaties. Hij houdt zich daarmee in de praktijk bezig in het onderwijs, in de zorg en bij gemeenten. Passend onderwijs speelt zich precies op dit snijvlak af. Van Delden schetst de impact van een veranderproces als passend onderwijs en heeft visie op de manier waarop je daarmee om kunt gaan. Wat mag je van elkaar verwachten? Hoe ga je om met tegenstrijdige belangen? Hoe communiceer je in een complex netwerk? Hoeveel tijd gun je elkaar  om tot optimale ontwikkeling te komen?