Dag voor de Leerlingondersteuning: 5 november 2019

banner dag voor de leerlingondersteuning

De Dag van de Zorgcoördinator heeft vanaf dit jaar een nieuwe naam: DE DAG VOOR DE LEERLINGONDERSTEUNING! Met deze congresnaam willen we alle ondersteuners in het vo en mbo uitnodigen, inclusief zorg- en ondersteuningscoördinatoren, teamleiders, trajectbegeleiders, adviseurs passend onderwijs, orthopedagogen, schoolpsychologen, leerlingbegeleiders, mentoren en al die andere functionarissen die zich door de term voelen aangesproken. 

Goede begeleiding valt of staat met de mate waarin jullie elkaar en samen de leerling in beweging brengen. Dat is dan ook de centrale vraag van de Dag voor de Leerlingondersteuning op 5 november 2019 in Utrecht: wie breng jij in beweging? ‘Beweging brengen’ komt tijdens dit congres niet alleen inhoudelijk tot uitdrukking in de (interactieve) workshops, maar er wordt ook letterlijk bewogen

Klik hier om naar onze congreswebsite te gaan