15 items tagged "havo"

 • [Blog] De loting voorbij… Stress tegemoet!

  Flickr.com cc Bridges Balloons Bingo webOnlangs verscheen de regeling over de verdere invulling van de afschaffing van de loting bij opleidingen met een numerus fixus (NF). De examenleerlingen van dit schooljaar zijn de laatsten die nog onder het systeem van gewogen loting vallen. Alle NF-opleidingen mogen vanaf volgend schooljaar zelf bepalen op welke wijze zij de decentrale selectie gaan vormgeven.

  Op de VSNU-conferentie 'de loting voorbij' bleek dat er nogal wat haken en ogen aan dit besluit zitten. Ik voeg hier nog wat haken en ogen aan toe.

 • [Blog] Passende keuze of juiste keuze?

  kort nieuws wiskunde webformaatNatuurlijk wil ik op deze plek even kort terugblikken op het LOB congres van 4 februari. Veel mensen, veel workshops en slechts een plenaire lezing, maar wel een hele goede. Christoph Meng maakte duidelijk dat de kansen op werk voor een goede studiekeuze een belangrijke factor vormt. Onlangs verschenen cijfers over de hoeveelheden afgestudeerden die achteraf spijt hebben van hun studiekeuze.

 • [Blog] Samenhangend beleid

  wiskundeTwee ontwikkelingen in het onderwijs beheersen de media op dit moment. In de eerste plaats heeft de Eerste Kamer ingestemd met de maatregelen betreffende de nieuwe regeling ‘studievoorschot’. 

  Een week eerder meldden enkele jongerenorganisaties dat de bekendheid met de inhoud van de maatregelen zeer beperkt was. Een flink aantal decanen heeft de informatie onder voorbehoud aan de examenleerlingen gegeven, want dat wetgeving in wording in de Eerste Kamer sneuvelt is geen uitzondering. Maar nu is de regeling definitief en zal er de komende weken een media-offensief worden gestart om de aanstaande studenten te informeren. Binnen een dag waren de websites van www.duo.nl  en www.starstuderen.nl er al op aangepast.

 • Bij de Les zoekt een nieuwe redacteur

  images 1Wie zijn we?

  De NVS-NVL is de onderwijsvereniging in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren. Bij de Les is het verenigingsblad van de NVS-NVL en van daaruit een vakblad voor deze doelgroepen. Een belangrijke doelstelling van de NVS-NVL is het bijdragen aan de professionalisering van onze leden. Bij de Les draagt daaraan bij met inhoudelijke én praktische artikelen die gerelateerd zijn aan loopbaanbegeleiding en leerlingenzorg. Daarnaast is Bij de Les een platform voor opinievorming over en het signaleren van trends binnen de grenzen van de loopbaanbegeleiding.

 • Bussemaker geeft tips aan aankomende studenten

  Jet Bussemaker minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Foto door De Beeldredaktie - Martin HoogeboomAlle 155.712 leerlingen die dit schooljaar examen doen voor havo, vwo en mbo-4 kunnen de komende dagen een brief van Minister Bussemaker in de bus verwachten. In deze brief geeft Bussemaker tips over een goede studiekeuze. Daarnaast adviseert zij deze aankomende studenten goed na te denken over hoe zij hun studie gaan betalen, aangezien de basisbeurs volgend jaar wordt vervangen door een leenstelsel.

 • Dag van de Zorgcoördinator

 • Drie nieuwe eendaagse LOB cursussen in schooljaar 2015-2016

  docent voor schoolbordIn het schooljaar 2015-2016 starten we met drie nieuwe eendaagse cursussen rondom LOB: LOB en mentoraat, ouderbetrokkenheid en LOB, vernieuwing vmbo en LOB. Schrijf u voor de vakantie nog in, dan bent u verzekerd van een plek!

 • Havo Carrousel

  logo project stimulering lobHet project 'Havo carrousel' was gebaseerd op het beproefde loopbaanoriëntatie instrument vmbo carrousel. Het Carrousel-concept is in 2005 bedacht door een aantal vmbo scholen in de provincie Groningen, Drenthe en Calibris. De havo carrousel houdt in dat leerlingen in havo 4 drie keer per schooljaar in contact worden gebracht met het vervolgonderwijs of de beroepspraktijk.

 • Havoleerlingen geven ondersteuningsaanbod voor pabo een 7,2

  leerling. meisje oranje shirtEen 7,2, dat is het cijfer dat de havoleerlingen geven aan het ondersteuningsaanbod ter voorbereiding op de toelatingstoetsen voor de pabo. In schooljaar 2014-2015 namen in totaal meer dan 450 havoleerlingen deel aan het ondersteuningsaanbod voor aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur en techniek. Bijna 200 leerlingen vulden de enquête over het ondersteuningsaanbod in.

 • Hulp voor aspirant-pabostudenten

  leerlingen gemengd rugzakHavoleerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen, moeten vanaf 1 augustus 2015 aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Deze eisen gelden niet voor aspirant-studenten met een vwo-diploma, hbo-diploma of afgeronde bachelor pabo.

 • Inspirerende mini-docu door Leraren van het jaar

  Ellen Emonds leraar vh jaar 2012Alle leraren dragen op hun eigen manier bij aan de ontwikkeling van leerlingen. In het kader van de Dag van de Leraar vroeg De lerarenagenda, een intiatief van het Ministerie van OCW, vier Leraren van het jaar hoe zij naar een nieuwe klas kijken. Hoe herkennen ze potentie? En hoe halen zij het beste uit hun leerlingen? Laat je inspireren door hun antwoorden in de volgende filmpjes:

 • Masterclass LOB in havo-vwo en leeropdrachten

  logo project stimulering lobHoe begeleid je havo-vwo leerlingen bij loopbaanoriëntatie en bij het maken van een opleidingskeuze? Welke mogelijkheden heb je binnen het mentoraat/decanaat, binnen het primaire proces van de vaklessen en binnen extra-curriculaire activiteiten om LOB op een hoger plan te krijgen? LOB-coördinatoren/decanen in het havo-vwo hebben in 2012 de mogelijkheid gehad een gratis vijfdaagse Masterclass te volgen die het project Stimulering LOB van de VO-raad eenmalig aanbood.

 • Onderzoek naar studiekeuzecheck onder decanen

  aansluiting gezocht-halfStudiekeuzecheck hoger onderwijs

  Studenten zijn vanaf 2014 verplicht om aan een studiekeuzecheck mee te doen. De check is bedoeld om erachter te komen of de opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld, ook echt bij hem of haar past. Hoe de check eruit ziet, verschilt per hogeschool of universiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gesprek met iemand van de opleiding, proefstuderen of een digitale vragenlijst. De aanmelddatum voor opleidingen in het hoger onderwijs is vervroegd naar 1 mei. Hogescholen en universiteiten krijgen zo meer tijd om studiekeuzechecks te plannen.

 • Online leergang LOB van start in september

  groepje volwassenen laptopWaar staan wij eigenlijk met LOB en waar willen we naar toe als school? Hoe geef ik handen en voeten aan LOB-beleid binnen mijn school? Welke LOB-activiteiten kunnen wij ontwikkelen en welke rollen en taken zijn er te onderscheiden? Hoe kunnen we slim samenwerken met het vervolgonderwijs en hoe betrekken we ouders bij LOB?

  Deze vragen staan centraal tijdens de online leergang LOB. De Online Leergang LOB, die in het kader van het project Stimulering LOB van de VO-raad in de afgelopen jaren is ontwikkeld, is in maart jl. overgedragen aan de decanenverenigingen VvSL en NVS-NVL.

 • Vijf LOB-arrangementen havo-hbo

  logo project stimulering lobDe opbrengst van de LOB-ontwikkelteams

  In 2012 heeft het Stimuleringsproject LOB van de VO-raad het initiatief genomen om de oprichting en ontwikkeling van vijf LOB-ontwikkelteams te stimuleren. Van deze LOB-ontwikkelteams maakten steeds een hogeschool en vier à vijf havo afdelingen van vo-scholen deel uit. Met dit initiatief beoogt de VO-raad een bijdrage te leveren aan het verkleinen van de overgang havo-hbo.

EasyTagCloud v2.8