19 items tagged "mbo"

 • [Blog] Aan de slag op het mbo: projecten voor leerlingen = talentontwikkeling

  Groep leerlingen gemengd onderbouwOp het Beatrix College in Tilburg werken we in klas 2 en 3 van het VMBO TL met projecten. Op basis van de voorlopige sectorkeuze in klas 2 en de definitieve sectorkeuze in klas 3 kiezen leerlingen voor projecten om hun talenten te ontwikkelen.

 • [Blog] Intakeloze doorstroom vmbo-mbo met loopbaanleerlijn

  leerling meisje 2In de regio Achterhoek werken de mbo-scholen en de vmbo-scholen al jaren nauw samen om de doorstroom van leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. LOB is altijd al een vanzelfsprekend onderdeel, maar nu werken de scholen aan een ambitieus doel waar alle partijen direct profijt van zullen hebben: de intakeloze doorstroom. Als het vmbo LOB écht goed op orde heeft, wat betekent dat dan voor het intakeproces van de leerling in de overstap naar het mbo?

 • Bussemaker geeft tips aan aankomende studenten

  Jet Bussemaker minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Foto door De Beeldredaktie - Martin HoogeboomAlle 155.712 leerlingen die dit schooljaar examen doen voor havo, vwo en mbo-4 kunnen de komende dagen een brief van Minister Bussemaker in de bus verwachten. In deze brief geeft Bussemaker tips over een goede studiekeuze. Daarnaast adviseert zij deze aankomende studenten goed na te denken over hoe zij hun studie gaan betalen, aangezien de basisbeurs volgend jaar wordt vervangen door een leenstelsel.

 • CAO (vervolg)

  handdrukZowel PO, VO, MBO als HBO hebben een nieuwe cao gekregen. Deze cao’s zijn erg gericht op de introductie van een nieuw systeem voor een duurzaam levensfase bewust personeelsbeleid voor alle leeftijdsgroepen. Een moeilijk cao-punt dat na veel discussie in plaats van het bapo-systeem is gekomen. Positief is dat een kleine salarisverbetering is doorgevoerd. Daarnaast waren belangrijke onderwerpen van overleg het entreerecht (alleen in VO) en professionalisering.

 • CAO- MBO

  De volledige tekst van de nieuwste cao is te vinden op: MBO – CAO-MBO 2014-2015 nu samen met errata in een document

 • Cao’s in vogelvlucht

  handdrukHet nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. En wat al jarenlang niet meer gelukt was, is nu toch een feit: er zijn nieuwe cao’s voor VO en MBO. Ook voor het PO is een cao in de maak. Omdat de onderhandelingen en afspraken allemaal kort voor de vakantie plaatsvonden hieronder nog een opsomming van gegevens.

 • Dag van de Zorgcoördinator

 • Debatcafé ECBO: Taal en rekenen in het mbo

  wiskundeVijf jaar geleden, op 1 augustus 2010, heeft de overheid het Referentiekader Taal en Rekenen verplicht gesteld. De implementatiefase is afgerond, vanaf dit schooljaar tellen de resultaten van examens in deze vakken mee bij de slaag/zakbeslissing van leerlingen. Waar staan we nu en hoe gaan we verder met taal en rekenen in het mbo?

 • Financiële arbeidsvoorwaarden CAO-MBO 2014-2015

  De financiële arbeidsvoorwaarden voor 2014-2015 zijn vastgesteld, als gevolg van de overeengekomen 1,2 procent structurele salarisverhoging die onder meer ook doorwerkt in zaken als de uitlooptoeslag en de ziektekostentegemoetkomingen.

  Download hier

 • Hulp voor aspirant-pabostudenten

  leerlingen gemengd rugzakHavoleerlingen en mbo-studenten die naar de pabo willen, moeten vanaf 1 augustus 2015 aan toelatingseisen voldoen voor aardrijkskunde, geschiedenis én natuur en techniek. Deze eisen gelden niet voor aspirant-studenten met een vwo-diploma, hbo-diploma of afgeronde bachelor pabo.

 • Informatiebijeenkomsten Promotiebeurs voor leraren

  educationkeyHet ministerie van OCW heeft met de Promotiebeurs voor leraren als doel docenten onderzoekservaring op te laten doen door middel van een promotieonderzoek om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. De beurs is bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs. Binnenkort is het weer mogelijk om bij NWO aanvragen in te dienen.

 • Inspirerende mini-docu door Leraren van het jaar

  Ellen Emonds leraar vh jaar 2012Alle leraren dragen op hun eigen manier bij aan de ontwikkeling van leerlingen. In het kader van de Dag van de Leraar vroeg De lerarenagenda, een intiatief van het Ministerie van OCW, vier Leraren van het jaar hoe zij naar een nieuwe klas kijken. Hoe herkennen ze potentie? En hoe halen zij het beste uit hun leerlingen? Laat je inspireren door hun antwoorden in de volgende filmpjes:

 • Literatuur voor zorgcoördinatoren

  Brochures

  Brochure LINKDLINKD! over de meerwaarde van de zorgcoördinator
  Magazine ontwikkeld door de NVSNVL. November 2013. Met aanbevelingen van expertgroep. Voor zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVSNVL één exemplaar gratis.

   

   

  Brochure fuwasys zorgco2012De gewaardeerde zorgcoördinator – de zorgcoördinator in het functiewaarderingssysteem
  Brochure door de NVS-NVL ontwikkeld in samenwerking met Bardo en met het NJi en de tweejarige Post-HBO opleidingen tot zorgcoördinator. November 2012. Voor VO-zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVS-NVL één exemplaar gratis.

   

  Competentieprofiel zorgco mbo2012Competentieprofiel en functieomschrijving voor zorgcoördinatorenbrochure MBO
  Brochure door de NVS-NVL ontwikkeld in samenwerking met het NJi en de tweejarige Post-HBO opleidingen tot zorgcoördinator. November 2012. Voor MBO-zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVSNVL één exemplaar gratis.

   

  brochure zorgcoordinatorCompetentieprofiel en functieomschrijving voor zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs
  Brochure door de NVSNVL ontwikkeld in samenwerking met het NJi en de tweejarige Post-HBO opleidingen tot zorgcoördinator. November 2011. Voor VO-zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVSNVL één exemplaar gratis.

   

  Boeken

  omslag-groepsplan-gedrag-in-het-vo-siteGroepsplan Gedrag in het voortgezet onderwijs
  Preventie van gedragsproblemen is dé uitdaging waar samenwerkingsverbanden, scholen en zorgcoördinatoren met de invoering van passend onderwijs voor staan.
  Auteur: Kees van Overveld

  De zorgcoordinator in voDe zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs
  Het eerste boek dat speciaal voor en over de zorgcoördinator is geschreven.
  Auteur: Renate de Wit.

   

  Handboek voor elke zorgcoordinatorHandboek voor elke zorgcoördinator
  Het tweede boek dat speciaal voor en over de zorgcoördinator is geschreven. Verscheen op 17 april 2012.
  Auteurs: Marinka Brandwijk-Kok, Leendert van Genderen en Aaldert van der Horst.

   

 • Nieuwe ronde mbo-investeringsfonds 2016 van start

  Mbo-scholen moeten meer gelegenheid krijgen om samen met bedrijven innovaties in hun onderwijsprogramma’s een plek te geven. Minister Bussemaker gaat daarom de voorwaarden voor het Regionaal Investeringsfonds Mbo uitbreiden. De belangstelling van middelbare beroepsopleidingen en bedrijven voor het innovatiefonds is afgelopen jaren steeds groter geworden. Om scholen en bedrijven meer gelegenheid te geven om vernieuwende plannen in te dienen komen er twee aanvraagrondes. Ook krijgen scholen en bedrijven de mogelijkheid om een lectoraat of Associate-degreeprogramma een plek te geven in hun projecten. Bussemaker richtte het fonds op om het mbo aan te moedigen om samen met regionale partijen te investeren in innovatiever onderwijs.

 • Stakingen in het MBO

  Strike boards 041001De afgelopen tijd zijn er op verschillende plekken in Nederland stakingen geweest van mbo personeel. Na Groningen, Arnhem en Roermond, was gisteren Rotterdam aan de beurt. Tot zover geven de werkgevers nog geen krimp en zijn er geen initiatieven voor vervolg cao-overleg. Waarop zijn de onderhandelingen stuk gelopen?

 • Stimuleringsplan LOB: eindconferentie en instrumenten mbo

  MinOCWKom uit de comfortzone. Daartoe werden de deelnemers aan de LOB slotconferentie op 26 november opgeroepen. ROC-docenten, beleidsmakers, de MBO-raad en andere geïnteresseerden waren in Utrecht bijeen om na te denken over nieuwe manieren om leerlingen te stimuleren na te denken over hun loopbaan.

 • Studentenreisproduct nu ook voor mbo'ers jonger dan 18 jaar

  8503659539 bcc8a01a44 zVanaf 1 januari 2017 mogen ook mbo'ers die nog geen 18 jaar zijn gebruik maken van het studentenreisproduct. Vanaf volgend jaar mogen zij dus gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer naar hun opleiding of stage. De studenten kunnen kiezen uit een weekabonnement of een weekendabonnement. Het voordeel voor deze studenten is dat zij met de keuze voor hun studie of stage geen rekening meer hoeven te houden met de reiskosten en daardoor meer keuzevrijheid hebben.

 • Update CAO-VO en CAO-MBO

  handdrukInmiddels zijn voor het VO de volgende teksten vastgesteld door de CAO-tafel (de werknemers en werkgevers):

  Salaristabellen per 1 augustus 2014

  Gewijzigde en nieuwe artikelen

  Hoofdstuk Professionalisering


  Eerder was het hoofdstuk Levensfasebewust personeelsbeleid al klaar.

  De MBO Raad en de vakbonden, waaronder de FvOv, hebben inmiddels ook de financiële arbeidsvoorwaarden vastgesteld als gevolg van de overeengekomen 1,2 procent structurele salarisverhoging die onder meer ook doorwerkt in zaken als de uitlooptoeslag en de ziektekostentegemoetkomingen.

  Klik hier voor een overzicht.

 • Veel gestelde vragen vluchtelingen en onderwijs in het mbo

  MinOCWIn de nieuwsbrief vanuit het Ministerie van OCW staat een link naar veelgestelde vragen over vluchtingen en onderwijs in het mbo. Ze zijn hieronder overgenomen.

EasyTagCloud v2.8