13 items tagged "Leerlingbegeleider"

 • [Blog] De gunfactor als graadmeter voor verzuim?

  moeder dochterEr zijn weinig mensen die het belang van een degelijk verzuimbeleid niet inzien. Mensen weten best dat schoolverzuim een probleem is. Dat verzuim een zorgsignaal is en dat het belangrijk is om te zoeken naar de onderliggende oorzaak. Dat veelverzuimers een hogere kans hebben om drop-out te worden, om in de criminaliteit te belanden of om psychosociale problemen te ontwikkelen. Of dat je als toekomstige werknemer simpelweg minder interessant bent als je veel verzuim op je CV hebt staan.

 • [Blog] Destigmatisering van mensen met een psychische aandoening

  student slapend op de bankVereerd was ik met de uitnodiging voor deelname aan het congres ‘Anders denken over psychische aandoeningen’ met gastsprekers Mark Rutte en Edith Schippers in Den Haag. Het doel van de dag was het wegnemen van taboes op psychische problemen. Daartoe waren ervaringsdeskundigen, wethouders, professionals en bestuurders uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de zorg uitgenodigd.

 • [Blog] Oud en nieuw - denken in het leerling gebonden budget

  PapierwerkIk heb laatst, hoop ik, de laatste formulieren ingevuld voor de aanvraag van een leerling gebonden financiering (LGF). Wat een drama is dat toch! 

  Leerlingen hebben de extra begeleiding echt nodig; zonder die extra financiering of mogelijke plaatsing in het V.S.O. zouden er nog veel meer thuiszitters zijn. Maar de papieren rompslomp is in de loop van de jaren steeds groter geworden en de vragen van het secretariaat van de Commissie van Indicatie (CVI) pietluttiger.

   

   

   

 • [Blog] PBS in de teams

  multitaskenGezien Passend Onderwijs en wat er mogelijk op ons af gaat komen, zijn ook wij op school gestart met een PBS (Positive Behaviour Support) scholing. We staan pas aan het begin van een 3-jarig traject, waardoor de focus nu vooral op onszelf ligt en dat levert interessante discussies op.

 • Door Halt-straf minder schooluitval

  6. nieuwe beroepsgerichte programmasDe schooluitval onder jongeren die een Halt-straf hebben uitgevoerd is lager dan onder jongeren die na het plegen van een strafbaar feit niet zo'n straf kregen. Tot die conclusie komt de Universiteit Maastricht na onderzoek onder 950 jongeren van 12 tot 18 jaar.

 • Ervaringen van pioniers in passend onderwijs

  Docenten. met mapIntern begeleiders, zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders vormen veelal de verbindende schakel tussen het samenwerkingsverband en de leerkrachten en docenten in de scholen. De begeleiders in de samenwerkingsverbanden Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht, Zuid-Kennemerland PO en Helmond-Peelland VO die in schooljaar 2013-2014 al startten met passend onderwijs, hebben al een jaar ervaring. Hoe verging het hen?

 • Ervaringen van pioniers in passend onderwijs

  Docenten. met mapIntern begeleiders, zorgcoördinatoren en ambulant begeleiders vormen veelal de verbindende schakel tussen het samenwerkingsverband en de leerkrachten en docenten in de scholen. De begeleiders in de samenwerkingsverbanden Sterk VO Utrecht en Stichtse Vecht, Zuid-Kennemerland PO en Helmond-Peelland VO die in schooljaar 2013-2014 al startten met passend onderwijs, hebben al een jaar ervaring. Hoe verging het hen?

 • Gezond gedrag stimuleren op school? Vraag ondersteuning aan!

  o20655Op school de gezondheid van uw leerlingen of studenten stimuleren? Hen aanmoedigen om meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen? Vraag dan van 12 februari tot en met 16 maart 2015 ondersteuning aan.

  De mogelijkheden?

  Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen:

  • Een Gezonde School-adviseur geeft u gratis advies-op-maat over gezondheid en hoe uw school hieraan kan werken. De adviseur is goed thuis in de Gezonde School-aanpak en de lokale situatie. Ook adviseren ze u over de regionale partijen waarmee u kunt samenwerken om zo tot duurzaam gezondheidsbeleid te komen. De adviseur helpt u een schoolgezondheidsplan op te stellen waarin de gezondheid van uw leerlingen of studenten centraal staat.
  • Aan de slag met een Gezonde School-activiteit? Vraag dan een bijdrage in de kosten aan of extra hulp bij het uitvoeren van zo’n activiteit. U kiest uit activiteiten rond thema’s als fysieke veiligheid, relaties en seksualiteit, roken, alcohol en drugs, sociaal-emotionele ontwikkeling, sport en bewegen en voeding. Welke (financiële) ondersteuning u hierbij krijgt, leest u op de website.
  • Een andere mogelijkheid is een vergoeding van de taakuren van eigen medewerkers zodat zij schoolgezondheidsbeleid kunnen maken of uitvoeren. Voor ieder onderwijstype is een vaste vergoeding voor een aantal taakuren beschikbaar (po = € 2000 voor ongeveer 40 taakuren, vo = € 4000 voor ongeveer 80 taakuren en mbo = € 6000 voor ongeveer 120 taakuren). U kunt de vergoeding ook gebruiken om een vignet Gezonde School aan te vragen. De vergoeding is niet bestemd voor het inkopen van lespakketten, materialen of voor het volgen van trainingen van derden.

   

  Waarom? Drie goede redenen:

  1.     Leerlingen en studenten presteren beter op een Gezonde School.
  2.     Het ondersteuningsaanbod helpt u op weg.
  3.     U kiest het aanbod dat het beste bij uw school past.

  Meer weten?

  Wilt u meer informatie over het ondersteuningsaanbod? Neem dan contact op met een Gezonde School-adviseur of kijk op www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod. Daar vindt u informatie over onder meer de voorwaarden, keuzemogelijkheden en selectiecriteria.

  De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maken het ondersteuningsaanbod Gezonde School mogelijk. De uitvoering is belegd bij RIVM Centrum Gezond Leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

 • Help! Mijn leerling komt uit de kast!

  Peter de Ruiter1 StNicolaas Lyceum webformaatMaak seksuele diversiteit bespreekbaar

  Door: Pim Wijers
  Foto: Peter de Ruiter

  Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender (LHBT) leerlingen: zitten ze bij u op school? Ja. Hoe ondersteunt uw school leerlingen die worstelen met hun genderidentiteit? Wat kan een zorgcoördinator doen als leerlingen uit de kast komen? Over deze kwesties spreekt Bij de Les Jouke Verboom-van Buuren, projectleider bij COC Nederland. Conclusie: maak het onderwerp bespreekbaar op school.

 • Nieuw cursusaanbod voor leerlingenzorg in het vo en mbo

  docent leerling jongenDit jaar start de NVS-NVL met een aantal nieuwe cursussen en trainingen, die zich richten op leerlingbegeleiders, counselors, mentoren en zorgcoördinatoren. Al deze cursussen en trainingen zijn CRKBO geregistreerd.

 • Pas op met aanspreekpuntenhutspot

  Hutspot

  En wees wijs met wasmanden

  door Anke Visser

  Docente, leerlingbegeleider en coach Anke Visser pleit voor betere segmentatie in zorgfuncties op school.

 • Thema Dag van de Zorgcoördinator 2016

  20151118 112814 dag van de zorgcoordinatorSignaleren, registreren, organiseren, coachen, aansturen, communiceren, doorpakken, creëren; het zijn allemaal vaardigheden die we steeds opnieuw inzetten voor onze leerling of student.

  Terwijl wij zo hard werken en het goed proberen te regelen lijkt het soms of de leerling of student zelf niet in beweging komt. Herken je dat?

 • TKM: veilig opgroeien. Thuis èn op school

  TKM veilig opgroeien. thuis en op schoolAls docent, mentor of zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs speel je een belangrijke rol in het leven van jongeren. Veiligheid is de basis voor hun ontwikkeling. In de nieuwste online uitgave van Tijdschrift Kindermishandeling en huiselijk geweld (TKM) lees je alles over de nieuwste ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

EasyTagCloud v2.8