17 items tagged "Mentor"

 • [Blog] De gunfactor als graadmeter voor verzuim?

  moeder dochterEr zijn weinig mensen die het belang van een degelijk verzuimbeleid niet inzien. Mensen weten best dat schoolverzuim een probleem is. Dat verzuim een zorgsignaal is en dat het belangrijk is om te zoeken naar de onderliggende oorzaak. Dat veelverzuimers een hogere kans hebben om drop-out te worden, om in de criminaliteit te belanden of om psychosociale problemen te ontwikkelen. Of dat je als toekomstige werknemer simpelweg minder interessant bent als je veel verzuim op je CV hebt staan.

 • [Blog] Mentor in Voorburg

  Bloemen rouwDe kranten staan er bol van: het steekincident met dodelijke afloop op het Corbulo College in Voorburg. Hoe ga je hiermee om als school? Met de leerlingen, met hun ouders? Met het slachtoffer en zijn ouders? En met de dader en zijn ouders? En ook: met de media, die je hele schoolbeleid minutieus uitpluizen en elk nieuwtje de wereld in sturen?

 • Gekozen mentoraat

  13 gekozen mentoraatEen top vier uit een kieslijst voor mentoren

  Op het Montessori Lyceum Flevoland staat de leerling centraal met al zijn (on)mogelijkheden en talenten. Vrijheid in verbondenheid in de voetsporen van Maria Montessori, dus leerlingen maken eigen keuzes binnen een vaste structuur. De mentor is daarbij de spil van de montessori-begeleiding en die mentor wordt in de bovenbouw door de leerlingen zelf gekozen. 

 • Gezond gedrag stimuleren op school? Vraag ondersteuning aan!

  o20655Op school de gezondheid van uw leerlingen of studenten stimuleren? Hen aanmoedigen om meer te bewegen, niet te (gaan) roken of zich weerbaar op te stellen? Vraag dan van 12 februari tot en met 16 maart 2015 ondersteuning aan.

  De mogelijkheden?

  Scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen op drie manieren ondersteuning krijgen:

  • Een Gezonde School-adviseur geeft u gratis advies-op-maat over gezondheid en hoe uw school hieraan kan werken. De adviseur is goed thuis in de Gezonde School-aanpak en de lokale situatie. Ook adviseren ze u over de regionale partijen waarmee u kunt samenwerken om zo tot duurzaam gezondheidsbeleid te komen. De adviseur helpt u een schoolgezondheidsplan op te stellen waarin de gezondheid van uw leerlingen of studenten centraal staat.
  • Aan de slag met een Gezonde School-activiteit? Vraag dan een bijdrage in de kosten aan of extra hulp bij het uitvoeren van zo’n activiteit. U kiest uit activiteiten rond thema’s als fysieke veiligheid, relaties en seksualiteit, roken, alcohol en drugs, sociaal-emotionele ontwikkeling, sport en bewegen en voeding. Welke (financiële) ondersteuning u hierbij krijgt, leest u op de website.
  • Een andere mogelijkheid is een vergoeding van de taakuren van eigen medewerkers zodat zij schoolgezondheidsbeleid kunnen maken of uitvoeren. Voor ieder onderwijstype is een vaste vergoeding voor een aantal taakuren beschikbaar (po = € 2000 voor ongeveer 40 taakuren, vo = € 4000 voor ongeveer 80 taakuren en mbo = € 6000 voor ongeveer 120 taakuren). U kunt de vergoeding ook gebruiken om een vignet Gezonde School aan te vragen. De vergoeding is niet bestemd voor het inkopen van lespakketten, materialen of voor het volgen van trainingen van derden.

   

  Waarom? Drie goede redenen:

  1.     Leerlingen en studenten presteren beter op een Gezonde School.
  2.     Het ondersteuningsaanbod helpt u op weg.
  3.     U kiest het aanbod dat het beste bij uw school past.

  Meer weten?

  Wilt u meer informatie over het ondersteuningsaanbod? Neem dan contact op met een Gezonde School-adviseur of kijk op www.gezondeschool.nl/ondersteuningsaanbod. Daar vindt u informatie over onder meer de voorwaarden, keuzemogelijkheden en selectiecriteria.

  De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maken het ondersteuningsaanbod Gezonde School mogelijk. De uitvoering is belegd bij RIVM Centrum Gezond Leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl van de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

 • Gratis pilot nieuwe opleidingen rondom LOB

  Groep leerlingen gemengdDe NVS-NVL heeft voor komend schooljaar een aantal nieuwe eendaagse trainingen voor decanen ontwikkeld. De trainers willen de scholing zoveel mogelijk afstemmen op de behoefte van decanen en daartoe wordt op 21 mei een gratis pilot gehouden, waarbij uw mening wordt gevraagd om de trainingen te kunnen verbeteren.

 • Help! Mijn leerling komt uit de kast!

  Peter de Ruiter1 StNicolaas Lyceum webformaatMaak seksuele diversiteit bespreekbaar

  Door: Pim Wijers
  Foto: Peter de Ruiter

  Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender (LHBT) leerlingen: zitten ze bij u op school? Ja. Hoe ondersteunt uw school leerlingen die worstelen met hun genderidentiteit? Wat kan een zorgcoördinator doen als leerlingen uit de kast komen? Over deze kwesties spreekt Bij de Les Jouke Verboom-van Buuren, projectleider bij COC Nederland. Conclusie: maak het onderwerp bespreekbaar op school.

 • Het vernieuwde samenspel tussen decaan en mentor

  docent leerling jongenTot voor kort sprak de decaan als eerstelijner met alle leerlingen over profielkeuzes en studiekeuzebegeleiding. Nu is het vaak de mentor die deze gesprekken voert. De decaan staat in de tweede lijn. Deze ontwikkeling heeft een flinke impact op beiden.

 • Inspirerende mini-docu door Leraren van het jaar

  Ellen Emonds leraar vh jaar 2012Alle leraren dragen op hun eigen manier bij aan de ontwikkeling van leerlingen. In het kader van de Dag van de Leraar vroeg De lerarenagenda, een intiatief van het Ministerie van OCW, vier Leraren van het jaar hoe zij naar een nieuwe klas kijken. Hoe herkennen ze potentie? En hoe halen zij het beste uit hun leerlingen? Laat je inspireren door hun antwoorden in de volgende filmpjes:

 • Nieuw cursusaanbod voor leerlingenzorg in het vo en mbo

  docent leerling jongenDit jaar start de NVS-NVL met een aantal nieuwe cursussen en trainingen, die zich richten op leerlingbegeleiders, counselors, mentoren en zorgcoördinatoren. Al deze cursussen en trainingen zijn CRKBO geregistreerd.

 • Oproep: mentoren gezocht om mee te denken!

  Mentor Tutor CC Onsharp IncDe taakgroep mentoraat ontplooit initiatieven om als vereniging meer de doen voor en met mentoren in het vo en slb-ers (studieloopbaanbegeleiders) in het mbo. 

  Om met goede en werkbare initiatieven te komen is de werkgroep op zoek naar mentoren of mensen die mentoren aansturen (zorgcoördinatoren en decanen) die willen meedenken hierover. De taagroep zoekt leden die willen meelezen en commentaar willen leveren en leden die zelf ideeën hebben over het functioneren van de mentor in de school.

 • Passend onderwijs en de nieuwe rol van mentoren

  puzzelstukjesWelke gevolgen heeft de invoering van het passend onderwijs voor mentoren? En zijn de gepeilde gevoelens van onrust onder een deel van de mentoren terecht?

  Op veel scholen is in de aanloop naar 1 augustus 2014 aandacht geweest voor het team en daarmee voor de mentoren. Er zijn speciale informatiebijeenkomsten gehouden en in een aantal gevallen zijn docenten getraind in het overbrengen van de informatie op de andere teamleden. Bij deze scholen blijkt de angst het kleinst te zijn en men heeft reële verwachtingen over passend onderwijs. 

 • Passend onderwijs en de nieuwe rol van mentoren

  puzzelstukjesWelke gevolgen heeft de invoering van het passend onderwijs voor mentoren? En zijn de gepeilde gevoelens van onrust onder een deel van de mentoren terecht?

  Op veel scholen is in de aanloop naar 1 augustus 2014 aandacht geweest voor het team en daarmee voor de mentoren. Er zijn speciale informatiebijeenkomsten gehouden en in een aantal gevallen zijn docenten getraind in het overbrengen van de informatie op de andere teamleden. Bij deze scholen blijkt de angst het kleinst te zijn en men heeft reële verwachtingen over passend onderwijs. 

 • School is de plek voor het signaleren van kindermishandeling

  Augeo Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld onderwijsDe zorgcoördinator heeft een centrale rol in de veiligheid van leerlingen. Zij kunnen er voor zorgen dat de school tijdig signalen oppakt als een kind bijvoorbeeld thuis verwaarloosd wordt, worstelt met de vechtscheiding van zijn ouders of op school gepest wordt. Om deze essentiële rol goed te vervullen, is een geïmplementeerde Meldcode een begin. Maar er is meer nodig, zegt zorgcoördinator Gerrit Witteveen in de nieuwste onderwijseditie van Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld (TKM).

  Witteveen, één van de initiatiefnemers van de Beroepscode voor zorgcoördinatoren, ziet de school als dé plek waar je het beste signaleert dat een kind onveilig opgroeit. Kinderen komen er immers dag in dag uit. En: als een leerling zich niet veilig voelt, thuis of op school, kan het ook niet optimaal zijn talenten ontwikkelen.

  Signalen herkennen

  Naast de zorgcoördinator zijn mentoren dan ook de aangewezen personen om problemen bij leerlingen te signaleren. Zij en docenten moeten dan wel signalen herkennen. Witteveen in TKM: ‘Sommige docenten zijn terughoudend, anderen hebben weer de neiging om te veel zelf te doen. Signaleren is makkelijker gezegd dan gedaan; het is een proces. En er is meer nodig dan de invoering van een Meldcode om het thema levend te houden en scholing helpt daarbij.’

  In deze nieuwe TKM lees je dan ook alles over achtergronden van onveiligheid en wat je als onderwijsprofessional kunt doen. Ook kun je in deze TKM demo’s bekijken van de online cursussen die Augeo voor onderwijsprofessionals ontwikkelde.

  Onderwerpen in de nieuwste onderwijsspecial van TKM:

  • Zorgcoördinator Gerrit Witteveen: ‘Alleen een meldcode is niet genoeg’. Lees meer...
  • Vormen van onveiligheid: thuis en in de klas. Lees meer…
  • ‘Mijn leraar had uiteindelijk door dat er wat aan de hand was’, Anouchka werd thuis mishandeld. Lees meer…
  • ‘We moeten investeren in jongeren; kijk niet alleen naar de cijfers’. Een interview met Ingrado-voorzitter Carry Roozemond. Lees meer…
  • 7 langetermijngevolgen van traumatische jeugdervaringen. Lees meer…
  • De conciërge: voor facilitaire én emotionele zaken, interview met conciërge Arno. Lees meer…
  • Scholen na Over de Streep: ‘Zo’n dag laat zien hoe kwetsbaar en dapper jongeren zijn.’ Lees meer…
  • VO-raad-voorzitter Paul Rosenmöller: ‘Alleen in een veilige setting kun je je talenten ontwikkelen.’ Lees meer…
  • Vader Peter: ‘Nu snap ik dat slaan niet door de beugel kan’. Lees meer…

   

  Lees online Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld (TKM) gratis via: www.augeomagazine.nl.

 • Succesvol congres Aansluiting gezocht

  Foto NVS NVL stand webformaatNa de jubileumeditie van vorig jaar was er dit jaar weer een ‘gewoon’ LOB-congres van de NVS-NVL. Het thema was Aansluiting gezocht. Aansluiting tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs, aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook aansluiting tussen de decaan en de mentoren en de scholier en de begeleider. Op donderdag 4 februari 2016 verzamelden ruim 225 deelnemers zich op Wageningen University voor een dag vol inspiratie en praktische informatie.

 • Tegen pubers moet je niet preken

  Foto Frans OttenhofIn het Nederlandse voortgezet onderwijs werken zo'n 77.000 docenten en minstens de helft daarvan is ook mentor. Frans Ottenhof, onderwijsman in hart en nieren, is er zo één. Hij vertelt vanuit zijn ervaring en kennis over de rol van de mentor in school en hoe mooi, soms ook hoe lastig, dat kan zijn.

 • TKM: veilig opgroeien. Thuis èn op school

  TKM veilig opgroeien. thuis en op schoolAls docent, mentor of zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs speel je een belangrijke rol in het leven van jongeren. Veiligheid is de basis voor hun ontwikkeling. In de nieuwste online uitgave van Tijdschrift Kindermishandeling en huiselijk geweld (TKM) lees je alles over de nieuwste ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs.

 • Valkuilen van de antipestcoördinator

  HiRes kleindoor Anke Visser

  Waarmee moet de antipestcoördinator rekening houden bij het oplossen van pestgedrag? ‘Pas op voor valkuilen!’ betoogt trainer en adviseur Anke Visser.

EasyTagCloud v2.8