17 items tagged "onderwijs"

 • [Blog] De sleutel naar een betere wereld

  educationkey‘De wereld is er na 9/11 slechter aan toe dan ooit’ kopte een krant niet zo lang geleden. En ondertussen wordt op Europees en mondiaal niveau koortsachtig gezocht naar mogelijkheden het exorbitante geweld maar ook de toenemende onverdraagzaamheid tussen bevolkingsgroepen te beteugelen. Het is goed dat dergelijke initiatieven worden ontplooid. Tegelijkertijd is het mooi om te zien dat dichter bij huis mensen en organisaties niet stil zitten.

 • [Blog] Sociaal leenstelsel impuls voor aandacht LOB

  Student laptop buiten kijkt bedenkelijk (Working Outside - CollegeDegrees360 cc flickr)Nadat in de jaren tachtig van de vorige eeuw een mooi systeem van studiefinanciering werd neergezet, bleek al snel dat de betaalbaarheid een probleem zou worden. Versoberingen en aanscherpingen volgden elkaar met regelmaat op. De OV-kaart werd gesplitst in een weekend- en een weekkaart, we kregen de tempobeurs, de prestatiebeurs, verder werd de periode waarin je een beurs kon krijgen verkort enzovoort. Als voorlopig sluitstuk ligt er het komende 'sociaal leenstelsel'.

 • Auteursinstructies

  BDL cover jan16 webformaatBij de Les is een platform voor het ventileren van opinies over en het signaleren en bespreken van trends binnen de grenzen van leerlingbegeleiding, loopbaanvraagstukken, levensloopaangelegenheden en andere voor de doelgroep van belang zijnde onderwijskundige ontwikkelingen.

  De artikelen, interviews en columns zijn meestal praktijkgericht en altijd inspirerend. We kunnen ons voorstellen dat u als professional een bijdrage aan Bij De Les wilt leveren. Die bijdrage is zelfs van harte welkom! Om u te helpen bij het schrijven van een aansprekend en inspirerend artikel hebben we de 'Auteursinstructies' opgesteld. Een aantal tips & tricks om u op weg te helpen.

  Download de Auteursinstructies

   

 • Hoge werkdruk en tóch met plezier je werk doen?

  iStock 000064140301 web10 tips om je mogelijkheden te benutten

  door Susan Eggels

  De hoge werkdruk in het onderwijs is een hot topic. Verzuim en uitval zijn structureel hoger dan elders. Op overheidsniveau werkt men aan versterking van het HR-beleid; schoolleiders worden aangespoord prioriteiten te stellen. Meer uren voor onderwijsontwikkeling zijn onderweg. Werkdruk is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, schoolleiding en onderwijsprofessionals. Neem de regie en onderzoek wat je zelf nog kunt doen om ook met werkdruk plezier in je werk te houden.

 • Inspirerende mini-docu door Leraren van het jaar

  Ellen Emonds leraar vh jaar 2012Alle leraren dragen op hun eigen manier bij aan de ontwikkeling van leerlingen. In het kader van de Dag van de Leraar vroeg De lerarenagenda, een intiatief van het Ministerie van OCW, vier Leraren van het jaar hoe zij naar een nieuwe klas kijken. Hoe herkennen ze potentie? En hoe halen zij het beste uit hun leerlingen? Laat je inspireren door hun antwoorden in de volgende filmpjes:

 • Is maatwerk in het huidige onderwijssysteem mogelijk?

  DLAN 0060 20160413 als slim object1 webformaatdoor Truda Zijp

  Dirk Olsthoorn, columnist van Bij de Les en teamleider bij SG Rietveld van de Purmerendse ScholenGroep, geeft in dit interview zijn mening over de (on)mogelijkheid van maatwerk in het onderwijs: ‘We zijn in het onderwijs leerlinggericht. We doen van alles: remedial teaching inzetten voor rekenen of taal, maatschappelijk werk de school binnenhalen, zorgen voor opvang en extra begeleiding. Toch blijft het beperkt. In het gewone reguliere onderwijs leert iedereen vanuit een klassikale situatie. En ook nog allemaal tegelijk.’

 • Met passie op weg naar een vernieuwende toekomst!

  Stopmotion 12 282x400De NVS-NVL vierde op 9 april 2015 het vijftigjarig bestaan in Tivoli Vredenburg, maar terugblikken gebeurde op deze dag amper. De bijna 300 aanwezigen werden getrakteerd op toekomstvisies en geprikkeld om na te denken over hun eigen aandeel daarin.

 • Nationale Denktank: zet brede brugklassen in tegen kansenongelijkheid

  Vier leerlingen laptopZe zijn nog nauwelijks aan het puberen of Nederlandse kinderen worden al ingedeeld op vmbo, havo of vwo. Deze extreem vroege selectie zorgt voor een grotere kansenongelijkheid: van alle OESO-landen slaagt het Nederlandse onderwijs er het slechtst in sociale ongelijkheid tegen te gaan. Om hier verandering in te brengen introduceert de Nationale Denktank 2015 ‘De BrugklasBonus’: een bonus voor scholen met een brede brugklas, die leerlingen later naar niveau selecteren en hiermee elk kind gelijke kansen bieden. De BrugklasBonus is één van de tien concrete plannen die de DenkTank heeft ontwikkeld voor het leren van de toekomst. Op 7 december a.s. worden deze plannen gepresenteerd.

 • OESO-onderzoek naar het Nederlandse onderwijsstelsel gepubliceerd

  Flickr.com cc anwb vrijwilligers 25septemberMaS Naturewise Anne van Rijn college Nieuwegein webformaatDeze studie is het resultaat van een grote internationale en onafhankelijke doorlichting van het Nederlands onderwijsstelsel door de OESO. De OESO voert geregeld op verzoek landenreviews uit waarin het stelsel in samenhang wordt beoordeeld.

 • Onbevoegd lesgeven

  downloadLeraren moeten voortaan bevoegd zijn (of in opleiding) om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen en te verbeteren. Dit is afgesproken in het Nationaal Onderwijsakkoord. Op dit moment wordt er nog veel onbevoegd lesgegeven in het onderwijs (ruim 20%). De staatssecretaris heeft een plan van aanpak gemaakt om scholen te bewegen onbevoegde leraren te stimuleren om een bevoegdheid te halen.

 • Red de leerling uit de kloof tussen zorg en onderwijs: deel 2

  Leerling in put webGood practice: Koplopers in West Friesland

  door Pim Wijers

  In de vorige editie van Bij de Les pleitte zorgcoördinator Cherifa Hendriks voor betere samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs. Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg lopen leerlingen steeds vaker het risico om tussen wal en schip te vallen. In dit vervolg op dat artikel kijken we naar de good practiceKoploper in de School.

 • Redactie

  De samenstelling van de redactie van Bij de Les is op dit moment:

  Pim Wijers2Pim Wijers, hoofdredacteur

  'Bij de Les is een pijler binnen de onderwijsliteratuur. Wij zullen ons een slag in de rondte blijven werken om dat zo te houden'


  Truda Zijp, eindredacteur
  Christel Isphording, redactielid
  Leo Molenaar, redactielid

  Redactiesecretariaat: bureau NVS-NVL

 • Vacatures

  Op dit moment heeft de NVS-NVL geen vacatures.

   

  Bent u lid van de NVS-NVL en wilt u actief worden? Wij zijn altijd op zoek naar mensen die hun deskundigheid willen inzetten! Mail voor meer informatie naar bureau[at]nvs-nvl.nl

 • Vacatures Onderwijscoörperatie

  logo onderwijscooperatieDe Onderwijscoöperatie is een initiatief van de vijf belangrijkste onderwijsorganisaties, waaronder de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), waar de NVS-NVL bij aangesloten is. Onderwijscoöperatie staat voor een kwalitatief sterke beroepsgroep en een sterke positie van de leraar. Op dit moment zoekt de Onderwijscoöperatie geschikte kandidaten voor een aantal interessante en leerzame taken, waarvoor faciliteiten beschikbaar zijn.

 • Veel gestelde vragen vluchtelingen en onderwijs in het mbo

  MinOCWIn de nieuwsbrief vanuit het Ministerie van OCW staat een link naar veelgestelde vragen over vluchtingen en onderwijs in het mbo. Ze zijn hieronder overgenomen.

 • Welke kennis en vaardigheden hebben kinderen nodig?

  Groep leerlingen gemengd onderbouwEen kind dat in 2015 voor het eerst naar school gaat, solliciteert rond 2032 naar een eerste baan. De vraag is: leren we kinderen nog wel de juiste kennis en vaardigheden om ze goed voor te bereiden op die toekomst?

 • Werkdruk leraren veel te hoog

  Leerkracht met meisjeEr zijn 9.000 docenten extra nodig om de werkdruk voor docenten in het middelbaar onderwijs weer op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb), dat woensdagavond 27 januari in een uitzending van tv-programma Zembla werd uitgezonden. De leraren werken gemiddeld 48 uur in de week, en dat is een stuk meer dan ze volgens cao-normen zouden moeten werken, stelt de bond.

EasyTagCloud v2.8