12 items tagged "studiefinanciering"

 • [Blog] Samenhangend beleid

  wiskundeTwee ontwikkelingen in het onderwijs beheersen de media op dit moment. In de eerste plaats heeft de Eerste Kamer ingestemd met de maatregelen betreffende de nieuwe regeling ‘studievoorschot’. 

  Een week eerder meldden enkele jongerenorganisaties dat de bekendheid met de inhoud van de maatregelen zeer beperkt was. Een flink aantal decanen heeft de informatie onder voorbehoud aan de examenleerlingen gegeven, want dat wetgeving in wording in de Eerste Kamer sneuvelt is geen uitzondering. Maar nu is de regeling definitief en zal er de komende weken een media-offensief worden gestart om de aanstaande studenten te informeren. Binnen een dag waren de websites van www.duo.nl  en www.starstuderen.nl er al op aangepast.

 • [Blog] Sociaal leenstelsel impuls voor aandacht LOB

  Student laptop buiten kijkt bedenkelijk (Working Outside - CollegeDegrees360 cc flickr)Nadat in de jaren tachtig van de vorige eeuw een mooi systeem van studiefinanciering werd neergezet, bleek al snel dat de betaalbaarheid een probleem zou worden. Versoberingen en aanscherpingen volgden elkaar met regelmaat op. De OV-kaart werd gesplitst in een weekend- en een weekkaart, we kregen de tempobeurs, de prestatiebeurs, verder werd de periode waarin je een beurs kon krijgen verkort enzovoort. Als voorlopig sluitstuk ligt er het komende 'sociaal leenstelsel'.

 • Bussemaker geeft tips aan aankomende studenten

  Jet Bussemaker minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Foto door De Beeldredaktie - Martin HoogeboomAlle 155.712 leerlingen die dit schooljaar examen doen voor havo, vwo en mbo-4 kunnen de komende dagen een brief van Minister Bussemaker in de bus verwachten. In deze brief geeft Bussemaker tips over een goede studiekeuze. Daarnaast adviseert zij deze aankomende studenten goed na te denken over hoe zij hun studie gaan betalen, aangezien de basisbeurs volgend jaar wordt vervangen door een leenstelsel.

 • Een nieuw studiejaar, een nieuw studiefinancieringsstelsel

  geld aan been webformaatdoor DUO

  Het zal weinigen zijn ontgaan dat met ingang van studiejaar 2015-2016 het studiefinancieringsstelsel voor nieuwe studenten een stevige hervorming doormaakt. In dit artikel de veranderingen op rij.

 • Inwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs

  Euro aranjuez1404Minister Bussemaker (OCW) informeert de colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs met een brief over de hervorming van het studiefinancieringsstelsel in het hoger onderwijs. 

 • Kinderbijslag tot en met Studiefinanciering 2014

  NVS-NVL - Kinderbijslag 2014.ashxDe 46e editie van het boekje 'Kinderbijslag t/m Studiefinanciering' is uit! Dit boekje bevat alle informatie, regelingen en bedragen rondom tegemoetkoming, kinderbijslag en studiefinanciering in 2014 en is daarmee onmisbaar voor decanen.

  Leden hebben het boekje eenmalig met de Bij de Les van april 2014 ontvangen en kunnen hem nu nog downloaden. Helaas is het niet meer mogelijk deze publicatie te bestellen.

   

   

 • Laatste nieuws over studiefinanciering

  duoStudiefinanciering MBO naar HBO

  Bij veel MBO-ers is onbekend, dat de studiefinanciering op HBO nog steeds bestaat. Velen denken dat alles is afgeschaft met het veranderen van basisbeurs in basislening.

 • Leenstelsel een feit na instemming Eerste Kamer

  Euro aranjuez1404De Eerste Kamer heeft ingestemd met het leenstelsel van minister Bussemaker. VVD, PvdA, GroenLinks en D66 steunden de wet, waardoor er een meerderheid was (36 voor, 29 tegen).

  Het nieuwe stelsel voor studiefinanciering gaat per 1 september in. Dat betekent dat vanaf volgend schooljaar de basisbeurs vervalt en de meeste studenten moeten lenen om hun studie te kunnen betalen. De ov-jaarkaart blijft wel behouden.

 • Nieuws rondom aanmelding en studiefinanciering

  stufiOp 23 januari j.l. heeft overleg plaatsgevonden tussen de Commissie Studiefinanciering van NVS-NVL en vertegenwoordigers van DUO. Uit deze vergadering zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die interessant zijn voor decanen.

 • Studenten niet goed op de hoogte van leenstelsel

  studentenprotest-leenstelsel-anp kleinScholieren en studenten zijn nog te weinig op de hoogte van de veranderingen die het nieuwe leenstelen voor studiefinanciering met zich mee brengt. Uit een onderzoek van FNV Jong blijkt dat meer dan de helft van de studenten ten onrechte denkt dat er voor bestaande studenten niets verandert.

 • Studievoorschot (vervolg)

  Euro aranjuez1404Het wetsvoorstel inzake het Studievoorschotis aangenomen door de Tweede Kamer. Het moet nu behandeld en aangenomen worden door de Eerste Kamer. Hopelijk kan dit plaatsvinden in januari, zodat er voldoende tijd is voor voorlichting, voordat de eerste onderdelen ingaan per 1 september 2015.

 • Vertraging voor wetsvoorstel leenstelsel studenten

  Jet Bussemaker minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Foto door De Beeldredaktie - Martin HoogeboomHet wetsvoorstel dat een einde maakt aan de basisbeurs loopt vertraging op.

  Voor het zomerreces heeft minister Jet Bussemaker (Onderwijs) aangegeven dat het wetsvoorstel rond 2 september in de Kamer zou liggen, maar het advies van de Raad van State is nog niet af.

  Bussemaker verwacht nu het wetsvoorstel nog wel deze maand te kunnen aanbieden, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer.

EasyTagCloud v2.8