41 items tagged "decaan"

 • [Blog] Aan de slag op het mbo: projecten voor leerlingen = talentontwikkeling

  Groep leerlingen gemengd onderbouwOp het Beatrix College in Tilburg werken we in klas 2 en 3 van het VMBO TL met projecten. Op basis van de voorlopige sectorkeuze in klas 2 en de definitieve sectorkeuze in klas 3 kiezen leerlingen voor projecten om hun talenten te ontwikkelen.

 • [Blog] Aanbevolen voor leerlingen, decanen en ouders

  vraagteken puzzelstukjesEen zeer belangrijke component van het decanenwerk is het geven van informatie aan leerlingen en ouders. De hoeveelheid aan internet bronnen is groot en ik weet dat veel decanen op hun schoolsite links hebben opgenomen voor leerlingen en ouders. Daarom hier enkele aanbevelingen. 

 • [Blog] Borging van het project stimulering LOB

  Studenten. tablet appelHet stimuleringsproject LOB van de VO-raad loopt, na 5 jaar ten einde en dat is te merken aan de boost aan activiteiten. De talloze producten mogen niet hetzelfde lot ondergaan als de producten uit het vorige project (Plan van aanpak LOB) aan het eind van de vorige eeuw.

 • [Blog] De rol van de docent Nederlands in LOB

  communicatie tov leerlingIn het samenwerkingsverband in de regio Achterhoek worden structureel bijeenkomsten gehouden met docenten van diverse vakgroepen. Ook is er een docentengroep AVO Nederlandse taal, die een paar keer per jaar bij elkaar komt in themabijeenkomsten. Recentelijk stond op de agenda het thema: ‘de rol van de docent Nederlands in LOB’. De groep kwam tot zeer interessante opbrengsten. 

 • [Blog] De uitdaging na 15 jaar vmbo: hoe zetten we LOB goed neer in het curriculum van het vernieuwde vmbo?

  Inge KirstenHet vmbo bestaat dit jaar 15 jaar, dat betekent terugblikken en vooruitblikken. Dromen over de toekomst, maar ook terugblikken naar hetgeen we neergezet hebben. Mooie uitdagingen zijn we aangegaan, en met het vernieuwde vmbo staan er nog wel wat uitdagingen op stapel: van 32 afdelingen teruggaan naar 10 profielen, profieldelen in het landelijk examen en keuzedelen in het schoolexamen.

 • [Blog] Hoog bezoek bij het beroepenfeest voor VMBO in Almere

  Maxima almere on stage kleinOp 5 februari jl. was de 6e editie van Almere on Stage, een beroepenfeest voor het VMBO. Koningin Máxima opende deze editie en onderstreepte zo het belang van het beroepenfeest. Zij liep rond en ging in gesprek met decanen en leerlingen.

 • [Blog] Nieuw jaar, nieuwe plannen

  Olympische ringenBinnen de besturen van de decanensecties vmbo-mbo en havo-vwo is het afgelopen jaar gewerkt aan een aantal cursussen. De onderwerpen waren het jaar ervoor gekozen na een raadpleging met het veld en uit de gesprekken binnen de sectiebesturen werden onderwerpen genoemd als 'LOB en mentoraat', 'LOB en ouderbetrokkenheid' en de veranderingen op het gebied van LOB in het vernieuwde VMBO. De cursussen zijn gemaakt en uitgeprobeerd in een pilot, bijgesteld naar aanleiding van de feedback en ze maken nu deel uit van ons aanbod: http://nvs-nvl.nl/kenniscentrum/cursusaanbod

 • [Blog] NVS-NVL ontmoet kringbesturen

  groepje volwassenen laptopDe voorzitters van de decanensecties hebben in oktober en november met bestuursleden van decanenkringen drie bijeenkomsten georganiseerd in Zwolle, Utrecht en Eindhoven. De bijeenkomsten leverden een boeket op met zowel mooie inspiratiemomenten als concrete tips. Een bloemlezing hiervan in vogelvlucht:

 • [Blog] Passende keuze of juiste keuze?

  kort nieuws wiskunde webformaatNatuurlijk wil ik op deze plek even kort terugblikken op het LOB congres van 4 februari. Veel mensen, veel workshops en slechts een plenaire lezing, maar wel een hele goede. Christoph Meng maakte duidelijk dat de kansen op werk voor een goede studiekeuze een belangrijke factor vormt. Onlangs verschenen cijfers over de hoeveelheden afgestudeerden die achteraf spijt hebben van hun studiekeuze.

 • [Blog] Sociaal leenstelsel impuls voor aandacht LOB

  Student laptop buiten kijkt bedenkelijk (Working Outside - CollegeDegrees360 cc flickr)Nadat in de jaren tachtig van de vorige eeuw een mooi systeem van studiefinanciering werd neergezet, bleek al snel dat de betaalbaarheid een probleem zou worden. Versoberingen en aanscherpingen volgden elkaar met regelmaat op. De OV-kaart werd gesplitst in een weekend- en een weekkaart, we kregen de tempobeurs, de prestatiebeurs, verder werd de periode waarin je een beurs kon krijgen verkort enzovoort. Als voorlopig sluitstuk ligt er het komende 'sociaal leenstelsel'.

 • [Blog] Studiekeuzecheck of studiekeuzeactiviteit?

  CollegezaalOp woensdag 11 juni mocht ik het ‘matching event’ voor het vak biologie aan de UvA mee te maken.

  De aankomende studenten hadden ter voorbereiding  studiemateriaal en een schrijfopdracht thuisgestuurd gekregen, die men van tevoren moest inleveren. Het programma zelf bestond uit een twee uur durend practicum, waarbij de deelnemers middels twee opdrachten kennis maakten met het wetenschappelijk onderzoek aan de relatie tussen een ziekteverwekkende schimmel en de tomatenplant. De grote vraag: hoe en waar dringt de schimmel de plant binnen en welke afweermechanismen stelt de plant hier tegenover? Het practicum werd begeleid door 3ejaarsstudenten waaraan  de deelnemers ook vragen over de studie konden stellen.

 • [Blog] Te snelle ontwikkelingen in de overgang vo-ho

  student boeken op haar hoofdDe afschaffing van de loting gaat al gelden voor de leerlingen die nu in de 4e klas van het vwo zitten. Vanuit de universiteiten is nog lang niet vastgesteld wat ervoor in de plaats gaat komen. De opleidingen die al met decentrale selectie werken zijn er wel klaar voor,  maar bij andere opleidingen moet dit keuzeproces nog beginnen.

 • [Blog] Vernieuwing vmbo in de onderbouw

  Leerling jongenVeel vmbo scholen zijn op dit moment volop bezig met het vormgeven van de vernieuwde beroepsgerichte programma’s binnen hun school. Het ruime aanbod aan examenprogramma’s wordt vanaf 2016 vervangen door 10 profielen, waarbij naast het profieldeel ook keuzedelen kunnen worden gekozen. De leerling krijgt hiermee meer keuzevrijheid omdat hij of zij het profiel kan aanvullen door te specialiseren binnen het eigen profiel of te verbreden door keuzedelen  te kiezen uit andere sectoren. Hierdoor kan de leerling een optimale leerlijn kiezen richting het MBO.

 • Belangrijke links voor decanen havo-vwo

  Vmbo-mbo:

  www.mbowijzer.nl
  www.mbostad.nl
  www.mbo-opleiding.nl
  www.beroepeninbeeld.nl
  www.roc.nl
  www.onderwijsonstage.nl

   

  Havo/vwo:

  www.startstuderen.nl
  www.studiekeuze123.nl
  www.schoolvo.nl
  www.lob-vo.nl
  www.onderwijs.startpagina.nl
  www.duo.nl

   

   

 • Belangrijke links voor decanen vmbo-havo

  Vmbo-mbo:

  www.mbowijzer.nl
  www.mbostad.nl
  www.mbo-opleiding.nl
  www.beroepeninbeeld.nl
  www.roc.nl
  www.onderwijsonstage.nl

   

  Havo/vwo:

  www.startstuderen.nl
  www.studiekeuze123.nl
  www.schoolvo.nl
  www.lob-vo.nl
  www.onderwijs.startpagina.nl
  www.duo.nl

   

   

 • Bij de Les zoekt een nieuwe redacteur

  images 1Wie zijn we?

  De NVS-NVL is de onderwijsvereniging in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor decanen, mentoren, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren. Bij de Les is het verenigingsblad van de NVS-NVL en van daaruit een vakblad voor deze doelgroepen. Een belangrijke doelstelling van de NVS-NVL is het bijdragen aan de professionalisering van onze leden. Bij de Les draagt daaraan bij met inhoudelijke én praktische artikelen die gerelateerd zijn aan loopbaanbegeleiding en leerlingenzorg. Daarnaast is Bij de Les een platform voor opinievorming over en het signaleren van trends binnen de grenzen van de loopbaanbegeleiding.

 • De school wil me geen decaan meer laten zijn: wat kan ik doen?

  Een antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. In 'perspectief', blad van de CMHF, schreef Onno Borgeld, jurist bij de CMHF, die ook de juridische dienstverlening voor de aangesloten NVS-leden verzorgt het volgende (maart 2003):

 • De schooldecaan als loopbaancoach

  LOB123 beeldmerk tekst algemeen RGB kleinHeeft u na de cursus Basismodule Decanaat of Versterkt Decanaat nog behoefte aan verdieping van kennis en vaardigheden? LOB123 biedt in september de opleiding ‘De schooldecaan als loopbaancoach’ aan, gebaseerd op de methodiek van Rupert Spijkerman.

 • Decanenkringen havo-vwo

  KringDe secties vmbo-mbo en havo-vwo kennen regionale of lokale verbanden, die meestal kringen worden genoemd. In het mbo zijn deze kringen deels per ROC en deels per sector gevormd. In de kringen ontmoeten de leden elkaar geregeld om gezamenlijk informatie te vergaren en kennis te delen. De kringbesturen onderhouden een geregeld contact met hun sectiebestuur.

  Bekijk hier de lijst met kringen en contactgegevens voor havo-vwo

 • Decanenkringen vmbo-mbo

  KringDe secties VMBO-MBO en HAVO-VWO kennen regionale of lokale verbanden, die meestal kringen worden genoemd. In het MBO zijn deze kringen deels per ROC en deels per sector gevormd. In de kringen ontmoeten de leden elkaar geregeld om gezamenlijk informatie te vergaren en kennis te delen. De kringbesturen onderhouden een geregeld contact met hun sectiebestuur.

  Bekijk hier de lijst met kringen en contactgegevens voor vmbo

EasyTagCloud v2.8