3 items tagged "ouderbetrokkenheid"

  • [Blog] Aanbevolen voor leerlingen, decanen en ouders

    vraagteken puzzelstukjesEen zeer belangrijke component van het decanenwerk is het geven van informatie aan leerlingen en ouders. De hoeveelheid aan internet bronnen is groot en ik weet dat veel decanen op hun schoolsite links hebben opgenomen voor leerlingen en ouders. Daarom hier enkele aanbevelingen. 

  • [Blog] Ambassadeur vanuit ouderbetrokkenheid

    Docenten. met mapDrie weken geleden mocht ik als netwerkbegeleider van het Buitenhout College aanwezig zijn bij de afsluitende bijeenkomst van het project LOB Ambassadeurs. Tijdens dit project werd een ambassadeursschool gekoppeld aan een partnerschool en fungeerde deze als ervaringsdeskundige bij het toepassen van een LOB good practice in de eigen omgeving.

  • Steunpunt Passend Onderwijs stimuleert invoering passend onderwijs

    IMG 7858 kleinEind januari 2015 heeft onderzoeksbureau Oberon in opdracht van het Steunpunt Passend Onderwijs het onderzoeksrapport ‘Aan de slag!’ opgeleverd. Het rapport betreft een inventarisatie over de wijze waarop het onderwijsveld ondersteund wil worden rond de professionalisering van de docenten m.b.t. de invoering van passend onderwijs. Een van de punten is het stimuleren van het gesprek binnen de school over het passend onderwijs en specifiek het gesprek over de vertaling van het ondersteuningsprofiel (papier) naar de praktijk.

EasyTagCloud v2.8