8 items tagged "ministerie OCW"

 • Bussemaker geeft tips aan aankomende studenten

  Jet Bussemaker minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Foto door De Beeldredaktie - Martin HoogeboomAlle 155.712 leerlingen die dit schooljaar examen doen voor havo, vwo en mbo-4 kunnen de komende dagen een brief van Minister Bussemaker in de bus verwachten. In deze brief geeft Bussemaker tips over een goede studiekeuze. Daarnaast adviseert zij deze aankomende studenten goed na te denken over hoe zij hun studie gaan betalen, aangezien de basisbeurs volgend jaar wordt vervangen door een leenstelsel.

 • Inwerkingtreding Wet studievoorschot hoger onderwijs

  Euro aranjuez1404Minister Bussemaker (OCW) informeert de colleges van bestuur van de instellingen voor hoger onderwijs met een brief over de hervorming van het studiefinancieringsstelsel in het hoger onderwijs. 

 • Leenstelsel een feit na instemming Eerste Kamer

  Euro aranjuez1404De Eerste Kamer heeft ingestemd met het leenstelsel van minister Bussemaker. VVD, PvdA, GroenLinks en D66 steunden de wet, waardoor er een meerderheid was (36 voor, 29 tegen).

  Het nieuwe stelsel voor studiefinanciering gaat per 1 september in. Dat betekent dat vanaf volgend schooljaar de basisbeurs vervalt en de meeste studenten moeten lenen om hun studie te kunnen betalen. De ov-jaarkaart blijft wel behouden.

 • Lwoo en pro worden onderdeel van passend onderwijs

  twee vriendenHet wetsvoorstel integratie van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in passend onderwijs is in maart aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Met de invoering van de nieuwe wetgeving krijgen de samenwerkingsverbanden vanaf 1 januari 2016 de verantwoordelijkheid voor de toewijzing en bekostiging van lwoo en pro. Daarmee worden zij verantwoordelijk voor alle vormen van onderwijsondersteuning die leerlingen in de klas nodig hebben, zodat ze goed kunnen afwegen welke ondersteuning het beste bij een leerling past.

 • Nieuwe ronde mbo-investeringsfonds 2016 van start

  Mbo-scholen moeten meer gelegenheid krijgen om samen met bedrijven innovaties in hun onderwijsprogramma’s een plek te geven. Minister Bussemaker gaat daarom de voorwaarden voor het Regionaal Investeringsfonds Mbo uitbreiden. De belangstelling van middelbare beroepsopleidingen en bedrijven voor het innovatiefonds is afgelopen jaren steeds groter geworden. Om scholen en bedrijven meer gelegenheid te geven om vernieuwende plannen in te dienen komen er twee aanvraagrondes. Ook krijgen scholen en bedrijven de mogelijkheid om een lectoraat of Associate-degreeprogramma een plek te geven in hun projecten. Bussemaker richtte het fonds op om het mbo aan te moedigen om samen met regionale partijen te investeren in innovatiever onderwijs.

 • Passend onderwijs goed van start, nog wel aandachtspunten

  sander-dekker-highres01-highresPassend onderwijs is goed van start gegaan; de samenwerkingsverbanden zijn druk bezig om de nieuwe werkwijzen uit te werken en een passende plek voor alle leerlingen te realiseren. Wel zijn de ‘thuiszitters’ nog een belangrijk aandachtspunt. Dit concludeert staatssecretaris Dekker in zijn brief ‘Actualiteiten passend onderwijs’, die hij op 14 oktober jl. naar de Tweede Kamer stuurde.

 • Stimuleringsplan LOB: eindconferentie en instrumenten mbo

  MinOCWKom uit de comfortzone. Daartoe werden de deelnemers aan de LOB slotconferentie op 26 november opgeroepen. ROC-docenten, beleidsmakers, de MBO-raad en andere geïnteresseerden waren in Utrecht bijeen om na te denken over nieuwe manieren om leerlingen te stimuleren na te denken over hun loopbaan.

 • Welke kennis en vaardigheden hebben kinderen nodig?

  Groep leerlingen gemengd onderbouwEen kind dat in 2015 voor het eerst naar school gaat, solliciteert rond 2032 naar een eerste baan. De vraag is: leren we kinderen nog wel de juiste kennis en vaardigheden om ze goed voor te bereiden op die toekomst?

EasyTagCloud v2.8