13 items tagged "CAO"

 • CAO (vervolg)

  handdrukZowel PO, VO, MBO als HBO hebben een nieuwe cao gekregen. Deze cao’s zijn erg gericht op de introductie van een nieuw systeem voor een duurzaam levensfase bewust personeelsbeleid voor alle leeftijdsgroepen. Een moeilijk cao-punt dat na veel discussie in plaats van het bapo-systeem is gekomen. Positief is dat een kleine salarisverbetering is doorgevoerd. Daarnaast waren belangrijke onderwerpen van overleg het entreerecht (alleen in VO) en professionalisering.

 • CAO- MBO

  De volledige tekst van de nieuwste cao is te vinden op: MBO – CAO-MBO 2014-2015 nu samen met errata in een document

 • Cao-overleg voor het voortgezet onderwijs vastgelopen

  handdrukEen nieuw onderhandelingstraject over een nieuwe cao in het voorgezet onderwijs (VO) is vastgelopen met het opzeggen van de huidige cao door de werkgevers (VO-Raad) op 30 juni. 

 • Cao’s in vogelvlucht

  handdrukHet nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. En wat al jarenlang niet meer gelukt was, is nu toch een feit: er zijn nieuwe cao’s voor VO en MBO. Ook voor het PO is een cao in de maak. Omdat de onderhandelingen en afspraken allemaal kort voor de vakantie plaatsvonden hieronder nog een opsomming van gegevens.

 • Financiële arbeidsvoorwaarden CAO-MBO 2014-2015

  De financiële arbeidsvoorwaarden voor 2014-2015 zijn vastgesteld, als gevolg van de overeengekomen 1,2 procent structurele salarisverhoging die onder meer ook doorwerkt in zaken als de uitlooptoeslag en de ziektekostentegemoetkomingen.

  Download hier

 • FvOv

  fvov

   

  De NVS-NVL is als onderwijsorganisatie aangesloten bij de CMHF, de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid en Onderwijs, Bedrijven en Instellingen. Binnen deze centrale is de NVS-NVL vertegenwoordigd in het Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv).

   

 • FvOv-informatiebijeenkomsten: zo zit dat met uw pensioen!

  downloadOnze samenleving verandert voortdurend en uw pensioen verandert mee. Zo zijn de AOW- en ABP-pensioenleeftijd verhoogd, en kent ABP-pensioen vanaf 2015 een lagere pensioenopbouw. Al deze veranderingen vergroten voor iedereen het belang om de juiste keuzes te maken voor het pensioen.

 • FvOv-leden stemmen in met het onderhandelaarsakkoord

  De 11 verenigingen van de FvOv hebben in de afgelopen weken de meningen van hun leden gepeild over het onderhandelaarsakkoord CAO-VO. Afgelopen vrijdag 16 mei sloot de reactietermijn. Iets meer dan 60% van de leden heeft voor gestemd.

 • Ik wil graag juridische ondersteuning. Hoe werkt dat?

  Leden van de NVS-NVL kunnen bij Van Gelderen Advocaten (VGA) terecht voor adviezen en juridische ondersteuning op het gebied van hun rechtspositie, (dreigend) ontslag en/of disciplinaire maatregelen, sociale zekerheid en pensioenen.

  Dit geldt alleen voor leden die minimaal één jaar lid zijn van de vereniging en geldt niet voor reeds lopende zaken.

  Als u bij het eerste telefonisch contact melding maakt van uw lidmaatschap van de NVS-NVL en uw lidmaatschapsnummer, wordt u direct doorverbonden met een van de advocaten. Als lid van de NVS-NVL kunt u van de expertise van VGA kosteloos gebruik maken.

  Tevens heeft VGA een speciaal e-mailadres geopend waarop de leden van de NVS-NVL hun vragen op het gebied van hun rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en (dreigend) ontslag kunnen stellen.

  Dit e-mailadres is: nvsnvl@vangelderen.nl. U wordt vriendelijk verzocht om in uw e-mail eveneens uw lidmaatschapsnummer van de NVS-NVL te vermelden.

  Contactgegevens
  Van Gelderen Advocaten
  Computerweg 8
  3542 DR Utrecht
  Telefoon: 0346 – 56 99 44

  VGA is een van de bekendste advocatenkantoren in Nederland op het gebied van arbeidsrecht en ontslag. Bij het kantoor zijn een tiental advocaten werkzaam. Alle advocaten zijn specialisten op het terrein van het arbeids- of ambtenarenrecht en zijn dus in staat om de leden van de NVS-NVL optimaal te adviseren en ondersteunen.

  VGA heeft landelijke bekendheid verkregen door de oprichting van de landelijke Ontslaglijn en de website www.ontslag.nl. Deze website wordt inmiddels jaarlijks meer dan 250.000 keer geraadpleegd en is daarmee de meest geraadpleegde bron op het
  internet over het thema ontslag.

 • Ledenraadpleging CAO-VO 2016-2017

  fvovOp 13 april zijn de bonden (waaronder de FvOv) en de VO-raad het eens geworden over een onderhandelaarsakkoord inzake een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over onder andere: loon en looptijd, ontslag en sociale zekerheid, sparen van het persoonlijk budget en over wanneer er recht ontstaat op een vast contract.

 • Loonakkoord

  handdrukIn de vakantietijd is een ledenraadpleging gehouden over het het loonakkoord van de overheid. Dit akkoord zou als basis moeten dienen voor een nieuwe cao in PO, VO en MBO. In onze vereniging hebben 118 leden gereageerd op de oproep om digitaal een stem uit te brengen. Hiervan stemden er 95 vóór het akkoord.

 • Update CAO-VO en CAO-MBO

  handdrukInmiddels zijn voor het VO de volgende teksten vastgesteld door de CAO-tafel (de werknemers en werkgevers):

  Salaristabellen per 1 augustus 2014

  Gewijzigde en nieuwe artikelen

  Hoofdstuk Professionalisering


  Eerder was het hoofdstuk Levensfasebewust personeelsbeleid al klaar.

  De MBO Raad en de vakbonden, waaronder de FvOv, hebben inmiddels ook de financiële arbeidsvoorwaarden vastgesteld als gevolg van de overeengekomen 1,2 procent structurele salarisverhoging die onder meer ook doorwerkt in zaken als de uitlooptoeslag en de ziektekostentegemoetkomingen.

  Klik hier voor een overzicht.

 • VO – Overleg cao in een impasse

  De onderwijsbonden hebben in de afgelopen maanden diverse keren met de VO-raad gesproken over een nieuwe cao-vo 2015-2016. Op dinsdag 7 april heeft het laatste overleg plaatsgevonden. In dit overleg is geconstateerd dat de standpunten van de partijen op dit moment te ver uit elkaar liggen om tot een akkoord te komen.

EasyTagCloud v2.8