15 items tagged "voortgezet onderwijs"

 • CAO (vervolg)

  handdrukZowel PO, VO, MBO als HBO hebben een nieuwe cao gekregen. Deze cao’s zijn erg gericht op de introductie van een nieuw systeem voor een duurzaam levensfase bewust personeelsbeleid voor alle leeftijdsgroepen. Een moeilijk cao-punt dat na veel discussie in plaats van het bapo-systeem is gekomen. Positief is dat een kleine salarisverbetering is doorgevoerd. Daarnaast waren belangrijke onderwerpen van overleg het entreerecht (alleen in VO) en professionalisering.

 • Cao’s in vogelvlucht

  handdrukHet nieuwe schooljaar is weer van start gegaan. En wat al jarenlang niet meer gelukt was, is nu toch een feit: er zijn nieuwe cao’s voor VO en MBO. Ook voor het PO is een cao in de maak. Omdat de onderhandelingen en afspraken allemaal kort voor de vakantie plaatsvonden hieronder nog een opsomming van gegevens.

 • Dag van de Zorgcoördinator

 • Informatiebijeenkomsten Promotiebeurs voor leraren

  educationkeyHet ministerie van OCW heeft met de Promotiebeurs voor leraren als doel docenten onderzoekservaring op te laten doen door middel van een promotieonderzoek om zo de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. De beurs is bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs. Binnenkort is het weer mogelijk om bij NWO aanvragen in te dienen.

 • Leraar kritisch over passend onderwijs

  docent leerling jongenLeraren staan kritisch tegenover passend onderwijs. Een meerderheid van de docenten zegt in een onderzoek van het AD en Duo Onderwijsonderzoek minder aandacht te kunnen besteden aan 'gewone' scholieren, omdat ze tijd moeten uittrekken voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

 • Literatuur voor zorgcoördinatoren

  Brochures

  Brochure LINKDLINKD! over de meerwaarde van de zorgcoördinator
  Magazine ontwikkeld door de NVSNVL. November 2013. Met aanbevelingen van expertgroep. Voor zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVSNVL één exemplaar gratis.

   

   

  Brochure fuwasys zorgco2012De gewaardeerde zorgcoördinator – de zorgcoördinator in het functiewaarderingssysteem
  Brochure door de NVS-NVL ontwikkeld in samenwerking met Bardo en met het NJi en de tweejarige Post-HBO opleidingen tot zorgcoördinator. November 2012. Voor VO-zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVS-NVL één exemplaar gratis.

   

  Competentieprofiel zorgco mbo2012Competentieprofiel en functieomschrijving voor zorgcoördinatorenbrochure MBO
  Brochure door de NVS-NVL ontwikkeld in samenwerking met het NJi en de tweejarige Post-HBO opleidingen tot zorgcoördinator. November 2012. Voor MBO-zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVSNVL één exemplaar gratis.

   

  brochure zorgcoordinatorCompetentieprofiel en functieomschrijving voor zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs
  Brochure door de NVSNVL ontwikkeld in samenwerking met het NJi en de tweejarige Post-HBO opleidingen tot zorgcoördinator. November 2011. Voor VO-zorgcoördinatoren die lid zijn van de NVSNVL één exemplaar gratis.

   

  Boeken

  omslag-groepsplan-gedrag-in-het-vo-siteGroepsplan Gedrag in het voortgezet onderwijs
  Preventie van gedragsproblemen is dé uitdaging waar samenwerkingsverbanden, scholen en zorgcoördinatoren met de invoering van passend onderwijs voor staan.
  Auteur: Kees van Overveld

  De zorgcoordinator in voDe zorgcoördinator in het voortgezet onderwijs
  Het eerste boek dat speciaal voor en over de zorgcoördinator is geschreven.
  Auteur: Renate de Wit.

   

  Handboek voor elke zorgcoordinatorHandboek voor elke zorgcoördinator
  Het tweede boek dat speciaal voor en over de zorgcoördinator is geschreven. Verscheen op 17 april 2012.
  Auteurs: Marinka Brandwijk-Kok, Leendert van Genderen en Aaldert van der Horst.

   

 • Modernisering normen onderwijstijd voortgezet onderwijs (vo)

  Foto ondersteuningsaanbod 2015 kleinMiddelbare scholen krijgen meer ruimte om zelf, in overleg met de medezeggenschapsraad, de onderwijstijd in te vullen en te spreiden. Daarom is er vanaf 1 augustus 2015 een nieuwe wettelijke urennorm. De nieuwe norm is niet meer per leerjaar, maar geldt voor de hele opleiding.

 • Nieuwe bestuursvoorzitter NVS-NVL

  Dirk Speelman-webformaatEven voorstellen: Dirk Speelman

  Sinds augustus dit jaar is Dirk Speelman aangetreden als bestuursvoorzitter van onze vereniging. Hij volgt daarmee Jan Willem Lackamp op. We stellen hem in Bij de Les aan u voor.

 • Onbevoegd lesgeven

  downloadLeraren moeten voortaan bevoegd zijn (of in opleiding) om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen en te verbeteren. Dit is afgesproken in het Nationaal Onderwijsakkoord. Op dit moment wordt er nog veel onbevoegd lesgegeven in het onderwijs (ruim 20%). De staatssecretaris heeft een plan van aanpak gemaakt om scholen te bewegen onbevoegde leraren te stimuleren om een bevoegdheid te halen.

 • Trainingsbijeenkomst werken met Vensters VO

  logo vensters voHet project ‘werken met doorstroominformatie’ van de VO-Raad biedt op een drietal momenten een trainingsbijeenkomst werken met het managementvenster doorstroom van Vensters VO aan. Met behulp van deze cijfers kunnen scholen zien hoe het hun oud-leerlingen terecht komen en hoe het hen daar vergaat.

 • Update CAO-VO en CAO-MBO

  handdrukInmiddels zijn voor het VO de volgende teksten vastgesteld door de CAO-tafel (de werknemers en werkgevers):

  Salaristabellen per 1 augustus 2014

  Gewijzigde en nieuwe artikelen

  Hoofdstuk Professionalisering


  Eerder was het hoofdstuk Levensfasebewust personeelsbeleid al klaar.

  De MBO Raad en de vakbonden, waaronder de FvOv, hebben inmiddels ook de financiële arbeidsvoorwaarden vastgesteld als gevolg van de overeengekomen 1,2 procent structurele salarisverhoging die onder meer ook doorwerkt in zaken als de uitlooptoeslag en de ziektekostentegemoetkomingen.

  Klik hier voor een overzicht.

 • VO – Overleg cao in een impasse

  De onderwijsbonden hebben in de afgelopen maanden diverse keren met de VO-raad gesproken over een nieuwe cao-vo 2015-2016. Op dinsdag 7 april heeft het laatste overleg plaatsgevonden. In dit overleg is geconstateerd dat de standpunten van de partijen op dit moment te ver uit elkaar liggen om tot een akkoord te komen.

 • VO-raad pleit voor diploma op verschillende niveaus

  Rosenmoller foto kleinScholieren moeten eindexamen kunnen doen op verschillende niveaus. Ze moeten een diploma kunnen krijgen waarbij ze bijvoorbeeld twee vakken op vwo-niveau hebben gehaald en vijf vakken op havo-niveau. Daarvoor pleit voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad in een interview met de Volkskrant.

 • Welke kennis en vaardigheden hebben kinderen nodig?

  Groep leerlingen gemengd onderbouwEen kind dat in 2015 voor het eerst naar school gaat, solliciteert rond 2032 naar een eerste baan. De vraag is: leren we kinderen nog wel de juiste kennis en vaardigheden om ze goed voor te bereiden op die toekomst?

 • Zomerscholen tegen zittenblijven

  iStock 000057998180 XXXLarge 4door Sytske Faber, Greetje Timmerman en Anne Kievitsbosch

  In de zomervakantie twee weken hard aan de slag om een achterstandweg te werken: in de zomer van 2013 en 2014 organiseerden de VO-raad en CNV Onderwijs ‘zomerscholen’. Hoe zijn deze georganiseerd? Hoe effectief was deze interventie? Hoe ervoeren leerlingen de zomerschool? En wat zijn aandachtspunten voor scholen die in de toekomst van plan zijn zo’n zomerschoolte organiseren?

   

EasyTagCloud v2.8