Vervolgtraining loopbaangesprekken (vo en mbo)

Het vervolg op de Basistraining Loopbaangesprekken van Marinka Kuipers. Je leert loopbaangesprekken beter te voeren, maar je leert ook hoe je deze kennis toepast in een groter geheel, zoals de onderwijsvisie, doorlopende loopbaanleerlijn en onderwijsvernieuwing binnen je eigen school. Verbind loopbaangesprekken met loopbaangericht onderwijs.

Deze training kan ook OpMaat worden gegeven bij kringen of scholen. Informeer naar de mogelijkheden bij Ellen Rozeman via e.rozeman@nvs-nvl.nl / 030 - 2543929

>>> Klik hier om je meteen in te schrijven voor de cursus <<<

Inhoud

De Vervolgtraining loopbaangesprekken is gebaseerd op het gedachtegoed en wordt ook door haar zelf gegeven. In deze verdiepingstraining van Prof. Dr. Marinka Kuijpers breiden de deelnemers hun vaardigheden uit om loopbaangesprekken te voeren aan de hand van ervaringen van leerlingen en leren ze uitkomsten van loopbaangesprekken te gebruiken om leerlingen te stimuleren om vervolgstappen te zetten in hun loopbaan. Deelnemers krijgen handvatten om loopbaanontwikkeling in hun lessen te integreren, maar ook het grote plaatje van loopbaangericht opleiden komt aan bod. We gaan in op het belang van de borging van LOB in je school, en het nut en gebruik van het loopbaandossier. Deelnemers worden tijdens de training steeds uitgedaagd om zelf loopbaangericht te leren.

Resultaten

 • Je bent je bewuster van hoe jij in de les LOB vormgeeft en benut;
 • Je bent vaardiger om tijdens je les een dialoog of reflectiemoment te benutten gericht op A) het ontdekken van een motief of kwaliteit en B) een loopbaanactie te stimuleren;
 • Je hebt meer inzicht in wat leerlingen kunnen leren op het gebied van loopbaanleren in jouw eigen vakgebied;
 • Je kunt je LOB-activiteiten relateren aan de doorlopende loopbaanleerlijn voor de leerling, de visie van school en vernieuwingen in het onderwijs.
 • 'Korte, intensieve en bruikbare training voor de ervaren leerlingbegeleider'

  Voor wie

  Decanen, LOB-coördinatoren en mentoren in het vo (vmbo, havo, vwo) en (studie)loopbaanbegeleiders in het mbo, ho en wo

  Voorkennis

  Het volgen van de Training Loopbaangesprekken is een vereiste.

  Suggesties voor voorbereiding

 • Basiscursus Decanaat
 • Online leergang LOB

 • Trainer

  Prof. Dr. Marinka Kuijpers

  Duur

  2 dagen. De trainingsdagen zijn van 9.30 - 16.30 uur. Voorbereiding/e-learning 2 x 2 uur.

  Data en locatie

  18 januari en 8 maart

  19 april en 24 mei (Utrecht)

  Kosten

  € 900 voor leden

  € 1025 voor niet-leden

  Inschrijven

  >>> Klik hier om je in te schrijven voor de training <<<

  Aan elke bijeenkomst kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Mochten de data vol zijn op het moment van aanmelding, dan kom je op een reservelijst. Bij voldoende reserveaanmeldingen zal er een extra training worden ingepland. Ongeveer één week voor de bijeenkomst ontvang je een programma en routebeschrijving.